Framstående supportrar

Goodwill-ambassadörer

Våra goodwill-ambassadörer är några av UNHCR:s mest välkända ansikten såsom skådespelarna Cate Blanchett, Ben Stiller, och Kristin Davis, författaren Khaled Hosseini, operasångerskan Barbara Hendricks, och OS-simmaren Yusra Mardini. De hjälper till att öka medvetenheten om UNHCR och den globala flyktingsituationen i alla världens hörn genom sitt inflytande, engagemang, och hårda arbete.

En fullständig lista av goodwill-ambassadörer finns här (på engelska). 

Svensk-amerikanska Barbara Hendricks

Svensk-amerikanska operasångerskan Barbara Hendricks har stöttat UNHCR sedan 1987 och är UNHCR:s längst sittande Goodwill-ambassadör. Under de senaste drygt 30 åren har Barbara engagerat sig i flyktingfrågor genom påverkansarbete och insamlingsprojekt. Tillsammans med UNHCR har Barbara besökt flyktingar och träffat policyrådgivare i Afrika, Asien och Europa och bidragit till ökad medvetenhet om läget för människor på flykt.

Barbara har ofta medverkat i aktiviteter kring Världsflyktingdagen och har flera gånger uppträtt på ceremonin där UNHCR:s Nansenpris utdelas. Genom åren har Barbara träffat flyktingar i bland annat Moçambique, Thailand, Etiopien och Grekland.

1992 besökte hon flera kambodjanska flyktingläger i Thailand och året därpå återvände hon för att möta samma flyktingar när de då kunde återvända till Kambodja. Under en resa till Grekland 2016 uppträdde Barbara i Thessalonikis konserthall för att samla in pengar till stöd för ett säkert boende för ensamkommande flyktingbarn efter att hon träffat barn i tillfälliga flyktingläger. 2019 deltog Barbara på det Globala flyktingforumet arrangerat av UNHCR.

Högprofilerade supportrar

UNHCR har även stöd från flera andra ledande supportrar, som skådespelaren Stanley Tucci, artisten MIKA, och fotbollsspelarna Eduardo Camavinga och Ilkay Gündoğan. Våra högprofilerade supportrar stödjer UNHCR:s arbete genom att regelbundet använda sitt inflytande till att samla in pengar, öka medvetenheten om den globala flyktingsituationen och hjälpa flyktingar att göra sina röster hörda.

Angelina Jolie – Före detta särskilt sändebud för UNHCR

Angelina Jolie engagerade sig i UNHCR, FN:s flyktingorgan, i drygt 20 år. Från 2001-2012 var hon goodwill-ambassadör, och från 2012-2022 var hon särskilt sändebud for UNHCR.

I hennes viktiga roll som särskilt sändebud använde Angelina Jolie sin röst för att öka medvetenheten om och stödet för flyktingar. Under hennes tid med UNHCR deltog hon vid över 60 insatser i fält, och bevittnade därmed lidande, men även motståndskraft, hos människor på flykt, varpå hon använde sin röst för att arbeta för snabba lösningar för att skydda flyktingars rättigheter och säkerhet.

I december 2022 lämnade Angelina Jolie sin position som särskilt sändebud för att engagera sig bredare inom mänskliga rättigheter och humanitärt stöd. Som en av de mest inflytelserika talespersonerna för flyktingars rättigheter kommer hennes arbete i framtiden fortsätta att röra flyktingar och tvångsmigration.