UNHCR, UNICEF en IOM dringen er bij Europese staten op aan om onderwijs voor vluchtelingen- en migrantenkinderen te stimuleren

Belangrijke uitdagingen zijn onder meer gebrek aan schoolruimtes, leraren die onvoldoende zijn opgeleid, taalbarrières en beperkte toegang tot psychosociale ondersteuning.

Kinderen die in het opvang- en identificatiecentrum Pyli wonen, leren Grieks in het niet-formele KEDU-opleidingscentrum op het eiland Kos, Griekenland. © UNHCR/Socrates Baltagiannis

Kinderen die in het opvang- en identificatiecentrum Pyli wonen, leren Grieks in het niet-formele KEDU-opleidingscentrum op het eiland Kos, Griekenland. © UNHCR/Socrates Baltagiannis

 

De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR,  de VN Kinderrechtenorganisatie UNICEF en IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, roepen Europese staten op om meer middelen en praktische ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat alle vluchtelingen, asielzoekende en migrerende kinderen toegang hebben tot onderwijs van goede kwaliteit.

In een vandaag gepubliceerde briefing beschrijven we de obstakels die kinderen en jongeren die buiten Europa zijn geboren tegenkomen wanneer zij toegang proberen te krijgen tot onderwijs in Europa.

Momenteel is het aantal buiten Europa geboren kinderen en adolescenten (inclusief recent aangekomen vluchtelingen- en migrantenkinderen) dat vroegtijdig school verlaat, bijna twee keer zo hoog in vergelijking met autochtone kinderen.

Migrantenkinderen hebben lagere leerresultaten wanneer ze onvoldoende ondersteuning krijgen. Zo hebben ongeveer 3 op de 4 autochtone studenten de nodige vaardigheden in wetenschap, lezen en rekenen, maar is dit slechts het geval voor 3 op de 5 studenten met een migratieachtergrond.

De  belangrijkste uitdagingen zijn:
• Onvoldoende financiële middelen
• Onvoldoende schoollokalen of onvoldoende leraren die zijn opgeleid om met vluchtelingen- en migrantenkinderen te werken
• Taalmoeilijkheden
• Een gebrek aan psychosociale ondersteuning en beperkte inhaalklassen. Deze laatste zijn van vitaal belang voor kinderen die langere schoolperiodes hebben gemist of uit verschillende onderwijsstelsels komen.

Kinderen in de kleuterleeftijd (3 tot 5 jaar oud) en hoger secundair onderwijs (15 jaar en ouder) zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze vaak buiten de nationale wetgeving rondom verplicht onderwijs vallen.

Om staten te helpen deze uitdagingen aan te gaan, geven we in de briefing voorbeelden van goede – en veelbelovende praktijken in het onderwijs in heel Europa en doen we een reeks aanbevelingen.

Voor vluchtelingenkinderen is onderwijs niet alleen van vitaal belang voor hun eigen toekomst, maar ook voor de gemeenschappen waarin ze leven. Kwaliteitsonderwijs verhoogt de levenskansen, vergemakkelijkt integratie en is een win-win voor de student en de samenleving. Investeren in onderwijs voor iedereen is een van de beste investeringen die een overheid kan doen,” zegt Pascale Moreau, UNHCR-directeur van het Bureau voor Europa.

We dringen er bij staten op aan de banden tussen scholen en andere openbare diensten, zoals gezondheid en kinderbescherming, te versterken en om ervoor te zorgen dat belemmeringen voor inschrijving en factoren die bijdragen aan vroegtijdig vertrek worden aangepakt. De toegang tot voorschoolse educatie moet verbeterd worden en de integratie van jongeren in het hoger secundair onderwijs en opleidingsprogramma’s moet worden bevorderd.

Met politieke wil en extra investeringen kunnen regeringen in heel Europa openbare schoolsystemen bouwen, waardoor alle kinderen, ongeacht hun migratiestatus, recht hebben op beschermd onderwijs,” zegt mevrouw Afshan Khan, regionaal directeur voor Europa en Centraal-Azië bij UNICEF en speciale coördinator voor de reactie van vluchtelingen en migranten in Europa.

We doen ook een beroep op staten om hun inspanningen op te voeren en verdere investeringen te doen op zowel nationaal als regionaal niveau om gestandaardiseerde kwaliteitsgegevens te verzamelen over kinderen van asielzoekers en migranten in het onderwijs, om zo de beleidsontwikkeling en de toewijzing van middelen te bevorderen.