UNHCR campagne: Niemand kiest ervoor

In heel Nederland zijn grote uitingen te zien van UNHCR. Daarmee wil de VN-Vluchtelingenorganisatie de naamsbekendheid in Nederland vergroten.

UNHCR is een campagne gestart om in Nederland meer mensen kennis te laten maken met de VN-Vluchtelingenorganisatie. De organisatie bestaat bijna 70 jaar, maar heeft tot 10 jaar terug vooral als humanitaire organisatie gewerkt. Omdat het aantal mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging de afgelopen twintig jaar is verdubbeld, heeft de organisatie onvoldoende middelen om iedereen te kunnen helpen. Daarom roept de organisatie ook de private sector op om gezinnen die moeten vluchten te steunen.

 

Uitingen

Met de campagne “Niemand kiest ervoor om vluchteling te zijn. Daarom zijn wij er” wil UNHCR de mensen laten zien waarom de organisatie er is en waarom hulp nodig is. De mensen die noodgedwongen alles moeten achterlaten, hebben vaak geen andere keus dan te vluchten. Bijvoorbeeld omdat hun huis onder vuur ligt, ze niet meer veilig zijn of hun leven wordt bedreigd met de dood.

Aan al deze mannen, vrouwen en kinderen die moeten vluchten biedt UNHCR bescherming. We vangen de mensen op, registreren ze en bieden onderdak, medische zorg en hulpgoederen die nodig zijn om verder te leven. Uiteindelijk helpen we ze weer op eigen benen te staan.