Een maand na de branden in Moria waarschuwt UNHCR voor verslechterende omstandigheden voor de winter

Vier weken nadat de branden het opvang- en identificatiecentrum Moria op Lesbos hebben verwoest, herhaalt UNHCR haar oproep dat er dringend actie moet worden ondernomen. Er moeten verbeteringen worden aangebracht om verdere verslechtering van de levensomstandigheden te voorkomen van zo’n 7.800 vluchtelingen en asielzoekers die momenteel worden opgevangen in de noodlocatie in Kara Tepe.

Vluchtelingen en migranten op de noodlocatie Kara Tepe op het eiland Lesbos, Griekenland. © UNHCR/Marios Andriotis-Konstantios

Vluchtelingen en migranten op de noodlocatie Kara Tepe op het eiland Lesbos, Griekenland. © UNHCR/Marios Andriotis-Konstantios

Kouder weer en het begin van de winter zullen het de mensen daar alleen maar moeilijker maken. Kritieke voorzieningen, zoals riolering, water, sanitaire voorzieningen, hygiëne en gezondheidsdiensten, moeten zo spoedig mogelijk worden aangepakt.

Zware regenval op 8 oktober heeft de situatie voor de bewoners van de noodlocatie verergerd. Sommige tenten zijn onder water gelopen. UNHCR voert controlebezoeken uit om de situatie te beoordelen en deelt dekzeilen uit aan mensen wier tenten door de regen zijn getroffen. Vluchtelingen hebben zelf ook andere tijdelijke oplossingen gevonden, zoals het graven van kanalen en greppels rond hun tenten om overstromingen te voorkomen. Een goede afwatering ontbreekt op de hele locatie.

Opvangcentrum Moria werd op 9 september verwoest door branden. Zo’n 12.000 mannen, vrouwen en kinderen verloren hun onderdak. De Griekse autoriteiten mobiliseerden snel het Griekse leger en humanitaire partners om een ​​noodopvangfaciliteit op te zetten. De levensomstandigheden op de noodlocatie moeten echter dringend worden verbeterd.

UNHCR en andere humanitaire partners hebben de Griekse autoriteiten gewezen op veiligheidsrisico’s op de noodlocatie, die hun onmiddellijke actie vereisen. Het gebied is vatbaar voor overstromingen en het huidige tentencomplex is niet uitgerust om de nodige bescherming te bieden tegen de regen, wind en lage temperaturen.

Op verzoek van de Griekse autoriteiten levert UNHCR grind om het risico op overstromingen in tenten en gemeenschappelijke ruimtes te helpen verminderen. Omdat het weer kouder en natter wordt, bieden we isolatiesets, vloeren met pallets en multiplexplaten voor familietenten.

Dit zijn echter slechts korte termijn ingrepen die niet voldoende zijn om de winter door te komen. We hebben de autoriteiten benadrukt dat er grootschalige inspanningen nodig zijn, onder meer om onmiddellijk te zorgen voor een goede afvoer van het hele terrein en om te zorgen voor betere opvangoplossingen voor de meest kwetsbare mensen en hun families. Tegelijkertijd blijven we aandringen op meer overplaatsingen naar het vasteland, naar geschikte accommodatie.

Met het begin van meer regen en barre weersomstandigheden, dringt UNHCR aan op onmiddellijke actie op alle Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. Op Samos, waar bijna 4.500 mensen nog steeds in ontoereikende en overvolle omstandigheden verblijven, slapen de meesten in zomertenten of geïmproviseerde onderkomens in het bos, buiten het opvangcentrum dat bedoeld is om slechts 650 mensen te huisvesten. Het lijden van deze mensen kan worden voorkomen door wintervoorbereidingen en meer overplaatsingen naar geschikte huisvesting.

UNHCR verwelkomt de inspanningen die deze maand werden geleverd om overvolle locaties op de Griekse eilanden te ontlasten. Zo werden er groepen kwetsbare asielzoekers en erkende vluchtelingen overgebracht naar het vasteland. We blijven versnelling van deze inspanningen ondersteunen en aanmoedigen.

In een tijd waarin juist meer behoefte is aan geschikte huisvesting voor asielzoekers in Griekenland, maakt UNHCR zich met name zorgen over de aangekondigde plannen om faciliteiten op het eiland Lesbos te sluiten, die zijn bedoeld om honderden van de meest kwetsbare gezinnen, vrouwen en kinderen te huisvesten.

Deze omvatten het gemeentelijk accommodatiecentrum in Kara Tepe en PIKPA, een zelf georganiseerde solidariteitsruimte. Een van de oprichters van deze ruimte ontving in 2016 de UNHCR Nansen Refugee Award. De Griekse vrijwilliger Efi Latsoudi heeft onvermoeibaar gewerkt om duizenden vluchtelingen te helpen die aankomen op de Griekse kusten, door een veilige haven te bieden aan de meest kwetsbaren nadat ze aan land kwamen.

Tot er meer omvattende en waardige oplossingen zijn gevonden, roept UNHCR de Griekse autoriteiten op ervoor te zorgen dat er dergelijke initiatieven zijn, om bescherming te bieden en in de specifieke behoeften van bijzonder kwetsbare vluchtelingen te voorzien.

Doneer nu