Wat is een (economisch) migrant?

Een economisch migrant verlaat zijn of haar land doorgaans op vrijwillige basis, en vaak in de hoop op een beter leven elders. Indien de migrant zou willen, kan hij of zij veilig terugkeren naar het land van herkomst.

Het onderscheid tussen ‘vluchteling’ en ‘migrant’ is essentieel. Een vluchteling verlaat huis en haard niet vrijwillig, terwijl een economische migrant hier vaak wel een keus in heeft.

Is elke migrant een asielzoeker?

Nee, niet elke migrant is een asielzoeker. Het overgrote deel van de mensen dat naar Nederland komt vraagt geen asiel aan en immigreert. In 2020 immigreerden 219,250 mensen naar Nederland. 19.132 mensen vroegen in 2020 in Nederland asiel aan. Het grootste deel (54%) van de immigranten die in 2020 naar Nederland kwamen had een migratieachtergrond uit Europa. 16,2 procent van de immigranten had een migratieachtergrond uit Azië.

Vallen migranten ook onder UNHCR’s mandaat?

Nee, UNHCR is er voor vluchtelingen, en andere mensen die gedwongen op de vlucht zijn. Migranten kunnen, indien gewenst, veilig terugkeren naar hun land van herkomst.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zet zich in voor migranten.

Terug naar de begrippenlijst