Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Įnašai į UNHCR

Nuo 2011 m. Lietuva aukoja lėšas UNHCR. 2012–2016 metais Lietuva Afganistanui, Sirijai ir kaimyninėms šalims paaukojo 231 871 JAV dolerį (280 684 eurus), taip prisidėdama prie to, kad daugeliui pabėgėlių ir šalies viduje priverstų migruoti asmenų būtų užtikrinta apsauga ir jie būtų aprūpinti pagrindiniais pagalbos reikmenimis. 2015 m. Lietuva padidino aukas UNHCR organizacijai, skirdama 68 604 JAV dolerius (60 000 eurų), įskaitant nenumatytą, bet labai svarbią 25 000 JAV dolerių (20 000 eurų) sumą.

Veiklos kryptys

 

 

Ataskaitos ir ištekliai

Vyriausybių-donorių partneriai

Pagrindinis UNHCR tikslas – pabėgėlių teisių ir gerovės apsauga. Įgyvendindama šį tikslą, UNHCR Tarnyba siekia užtikrinti, kad kiekvienas žmogus galėtų pasinaudoti teise prašyti prieglobsčio, rasti saugų prieglobstį kitoje valstybėje ir savo noru grįžti namo. Padėdama pabėgėliams grįžti į savo šalį arba visam laikui  įsikurti kitoje šalyje, UNHCR taip pat siekia ilgalaikių sprendimų jų sunkiai padėčiai palengvinti.

Į interneto svetainę

„Global Focus“ yra  pagrindinis UNHCR veiklos ataskaitų talpinimo portalas, skirtas donorams ir kitiems svarbiausiems partneriams. Šioje svetainėje yra apžvelgiami apsaugos rizikos veiksniai, su kuriais susiduria pabėgėliai ir kiti gyventojai iš viso pasaulio, kuriais rūpinasi  UNHCR organizacija, taip pat reguliariai atnaujinama informacija apie organizacijos programas, veiklą, finansinius reikalavimus, finansavimo lygį ir paramos teikėjų įnašus.

Į interneto svetainę

Užsienio reikalų ministerija yra UNHCR partnerė, atstovaujanti šalies vyriausybę  sprendžiant klausimus, susijusius su strateginiu bendradarbiavimu ir finansavimu.

Į interneto svetainę

Paskaitykite daugiau apie mūsų partnerystę.

Naujausios žinios iš Lietuvos