Jedno procento lidstva vysídleno: zpráva UNHCR Globální trendy

UNHCR, agentura OSN pro uprchlíky, dnes apeluje na země celého světa, aby znásobily své úsilí při hledání domovů pro miliony uprchlíků a dalších osob vysídlených v důsledku konfliktů, pronásledování nebo událostí vážně narušujících veřejný pořádek.

Ze zprávy, kterou agentura dnes zveřejnila, vyplývá, že nuceným vysídlením je v současné době postiženo více než jedno procento lidstva (každý 97. člověk) a stále méně uprchlíků je schopno navracet se do svých domovů.

Podle roční zprávy UNHCR nazvané Globální trendy vydávané dva dny před 20. červnem, kdy si připomínáme Světový den uprchlíků, bylo ke konci roku 2019 vysídleno dosud bezprecedentních 79,5 milionu lidí. Jde o nejvyšší číslo, jaké UNHCR dosud zaznamenalo.

Zpráva zmiňuje také neustále se zhoršující vyhlídky uprchlíků na rychlé vyřešení jejich neutěšené situace. V 90. letech minulého století se každoročně mohlo vrátit domů průměrně 1,5 milionu uprchlíků. Za poslední desetiletí toto číslo kleslo na přibližně 390 000, což znamená, že nárůst počtu vysídlených osob v současné době dalece převyšuje počet nalezených řešení.

„Jsme svědky nové situace, kdy nejen že je nucené vysídlení mnohem rozšířenější než doposud, ale jednoduše přestalo být jen krátkodobým, dočasným jevem,“ řekl Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. „Od lidí nelze očekávat, že budou žít celá léta v rozvrácených poměrech, bez šance na návrat domů nebo naděje na vybudování budoucnosti tam, kde se nacházejí. Potřebujeme zcela nový, vstřícnější přístup ke všem lidem na útěku a zároveň pevné odhodlání ukončit léta trvající konflikty, které jsou příčinou tohoto nezměrného utrpení.“

Ze zprávy Globální trendy vyplývá, že z 79,5 milionu lidí, kteří byli ke konci loňského roku vysídleni, jich 45,7 milionu uprchlo do jiných oblastí v zemi. Zbytek tvořili lidé vysídlení do jiných zemí, z nichž 4,2 milionu čekalo na výsledek azylového řízení a 29,6 milionu představovali azylanti (26 milionů) a další nuceně vysídlené osoby nacházející se mimo vlastní zemi.

5e8372a33

Meziroční nárůst oproti konci roku 2018, kdy bylo vysídleno 70,8 milionu lidí, byl způsoben dvěma hlavními faktory. Prvním z nich byla nová znepokojivá vlna vysídlování, k níž došlo v roce 2019 hlavně v Demokratické republice Kongo, oblasti Sahelu, Jemenu a zejména Sýrii, kde konflikt trvá již devátý rok a odkud pochází 13,2 milionu azylantů, žadatelů o azyl a vnitřně vysídlených osob, tj. celá šestina z celosvětového počtu.

Druhým faktorem je lepší informovanost o situaci Venezuelanů nacházejících se mimo vlastní zemi, z nichž mnozí nejsou po právní stránce evidováni jako uprchlíci nebo žadatelé o azyl, avšak vyžadují určitá ochranná opatření.

Všechna tato čísla v sobě zahrnují bezpočet pohnutých osudů a osobních krizí. Mezi vysídlenými je více dětí (odhadem 30–34 milionů, z toho desítky tisíc bez doprovodu), než kolik činí například veškeré obyvatelstvo Austrálie, Dánska a Mongolska dohromady. Naproti tomu podíl vysídlených osob ve věku 60 a více let (4 %) je mnohem nižší, než kolik je těchto osob v celosvětové populaci (12 %). Tyto statistiky vypovídají o nezměrném utrpení, zoufalství, obětování i izolaci od nejbližších.

9 faktů, které byste měli vědět o nuceném vysídlení

 • V uplynulých deseti letech bylo nejméně 100 milionů lidí nuceno uprchnout z domova a vyhledat útočiště ve vlastní zemi nebo za hranicemi. Na útěku se tedy ocitlo více lidí, než kolik je všech obyvatel Egypta,
  14. nejlidnatější země světa.
 • Počet nuceně vysídlených se od roku 2010 téměř zdvojnásobil (79,5 milionu oproti tehdejším 41 milionům).
 • 80 procent vysídlených lidí po celém světě se nachází v zemích nebo na územích ohrožených akutním nedostatkem potravy a podvýživou – mnohé z těchto zemí čelí rizikům spojeným s klimatem a přírodními katastrofami.
 • Více než tři čtvrtiny (77 %) uprchlíků po celém světě jsou vysídleny dlouhodobě – například v Afghánistánu trvá tato situace již pátou dekádu.
 • Více než osm z deseti uprchlíků (85 %) žije v rozvojových zemích, většinou sousedících se zemí, z níž uprchli.
 • Dvě třetiny všech osob vysídlených za hranice pocházejí z pouhých pěti zemí: Sýrie, Venezuely, Afghánistánu, Jižního Súdánu a Myanmaru.
 • Zpráva Globální trendy zahrnuje všechny větší vysídlené a uprchlické populace, včetně 5,6 milionu palestinských uprchlíků, kteří spadají do kompetence Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě.
 • Vysídlování se rozšířilo i v městech a velkoměstech. Podle dostupných údajů v roce 2019 pocházely dvě třetiny vnitřně vysídlených populací z městských a příměstských oblastí.
 • Závazek „neopominout nikoho“ přijatý v rámci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj nyní výslovně zahrnuje
  i uprchlíky, a to díky novému ukazateli vyjadřujícímu míru uprchlictví přijatému Statistickou komisí OSN v březnu letošního roku.

POZNÁMKA: Zprávu Globální trendy vydává UNHCR současně se svojí výroční Globální zprávou, v níž informuje
o své činnosti při řešení potřeb uprchlíků a známých populací osob bez státní příslušnosti po celém světě.