Přehled základních čísel | Seznamte se s údaji

Fakta a čísla jsou pro UNHCR nezbytná při plánování aktivit a přípravě na mimořádné situace. Statistikové zaměstnaní na plný úvazek v oddělení terénních informací a koordinace na ústředí UNHCR sledují nejnovější čísla a další údaje o uprchlících, žadatelích o azyl, vnitřně vysídlených osobách a osobách bez státní příslušnosti, která následně […]

Fakta a čísla jsou pro UNHCR nezbytná při plánování aktivit a přípravě na mimořádné situace. Statistikové zaměstnaní na plný úvazek v oddělení terénních informací a koordinace na ústředí UNHCR sledují nejnovější čísla a další údaje o uprchlících, žadatelích o azyl, vnitřně vysídlených osobách a osobách bez státní příslušnosti, která následně vycházejí každý rok v červnu ve zprávě Globální trendy. Roční rozpočtové údaje se zpracovávají v oddělení vztahů s dárci a mobilizace zdrojů. Oddělení pro řízení lidských zdrojů zase sleduje podrobnosti o zaměstnancích a pracovnících Úřadu.

Regionální zastoupení pro střední Evropu shromažďuje a zpracovává měsíční údaje a čísla na regionální i národní úrovni, a to od vnitrostátních orgánů pracujících s uprchlíky v sedmi zemích. Tato data se následně analyzují, aby bylo možné identifikovat současné trendy a změny v počtu žádostí o azyl, zemi původu a typu požadované a přiznané mezinárodní ochrany. Analýza sleduje i situaci zranitelných skupin, nezletilých osob bez doprovodu a obětí obchodování s lidmi. Díky tomu může oddělení programu, ochrany a informací pro veřejnost každého zastoupení sledovat vývoj v regionu a plánovat regionální a národní aktivity, rozpočet i personální politiku.

Celosvětově UNHCR v roce 2012 pracuje s  rozpočtem přes 3,59 miliardy amerických dolarů. Jedná se o rekordní částku a mohla by i nadále růst, jelikož Úřad ve svých rozpočtových žádostech vychází ze skutečných potřeb vysídlených osob, které potřebují podporu. Rozpočet UNHCR pro rok 2012 ve střední Evropě činí 11,1 milionu dolarů a zahrnuje kromě jiného i nouzové tranzitní středisko na Slovensku a monitorování přijímacích podmínek v celém regionu.

V uplynulých letech UNHCR celosvětově přidělovalo nejvíce zdrojů na terénní operace a snižovalo personální a administrativní náklady. V současné době v Úřadu pracuje přibližně 7 680 osob, z nichž 85 % působí v terénu ve 125 zemích, a to jak ve 135 regionálních a národních kancelářích, tak ve 279 menších a terénních kancelářích.

Regionální zastoupení pro střední Evropu zaměstnává asi 60 osob v budapešťské kanceláři a v sedmi dalších zemích. Kromě zastoupení UNHCR je Budapešť dále sídlem Celosvětového servisního centra UNHCR, otevřeného v roce 2008, kde pracuje 230 osob v oblastech financí, personalistiky, komunikace, dodávek a celosvětového vzdělávání.