Právní dokumenty | Nejdůležitější lidskoprávní dokumenty a zákony zaručující ochranu uprchlíků

Ucelený výběr mezinárodních a evropských právních předpisů, i vnitrostátní předpisy vztahující se k azylu, migraci a ochraně uprchlíků a základním právům přesídlených osob. Agentura OSN pro uprchlíky pravidelně připomínkuje stávající nebo nové zákony a pozměňovací návrhy, což je také jedním z jejích hlavních úkolů. UNHCR také vydává konkrétní doporučení státním orgánům s cílem zajistit, aby vnitrostátní předpisy byly ve shodě s mezinárodními standardy.

Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokol z roku 1967: Umluva_1951_a_Protokol_1967

Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954: Umluva_bezdomovectvi_1954

Úmluva o omezení případů bezdomovectví z roku 1961: Umluva_bezdomovectvi_1961

Základní dokumenty mezinárodního práva k lidským právům a k fungování OSN jsou v češtině dostupné na webových stránkách OSN: http://www.osn.cz/knihovna/dokumenty/.