Ocenění žáků u příležitosti Světového dne uprchlíků 2017 v ČR

Světový den uprchlíků, kterým si celý svět připomíná osudy těch, kteří musí opouštět svůj domov, připadá na 20. červen. Každoročně si tak státy připomínají datum, kdy vstoupila v platnost Úmluva o afrických uprchlících Organizace africké jednoty (OAU).

V letošním roce Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice u příležitosti Světového dne uprchlíků ocenil 11 žáků z řad žadatelů o azyl a azylantů, kteří dosáhli v tomto roce vynikajících studijních výsledků. Ocenění žáci pocházeli ze Sýrie, Barmy, Iráku, Ukrajiny a Ázerbajdžánu.

Osobní záštitu nad touto událostí převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Slavnostní vyhlášení proběhlo 20. června 2017 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účasti oceněných dětí, jejich rodin, učitelů, ředitelů, pracovníků UNHCR, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupců nevládních organizací poskytujících služby žadatelům o azyl a držitelům mezinárodní ochrany a zástupců médií. Žáci byli vybráni ve spolupráci se školami, Správou uprchlických zařízení a starosty měst.

Celá akce měla posloužit k povzbuzení a motivaci dalších dětí z řad držitelů mezinárodní ochrany ke studiu, stejně jako k rozšíření povědomí o přínosu vzdělávání mezi jejich rodiči. V neposlední řadě také k vytvoření pozitivního obrazu uprchlíků v médiích a u široké veřejnosti.