Počet vysídlených osob ve světě překročil 70 miliónů – nejvyšší představitel OSN pro uprchlíky volá po větší solidaritě

© UNHCR/Vincent Tremeau

Počet osob, které opustily své domovy kvůli válce, pronásledování nebo konfliktu, překročil v roce 2018 sedmdesát miliónů. Jde o nejvyšší číslo, které UNHCR jakožto úřad OSN pro uprchlíky během své téměř sedmdesátileté historie zaznamenalo.

Podle údajů z dnes zveřejněné zprávy Global Trends, kterou UNHCR vydává každoročně, je v současné době nuceně vysídleno téměř 70,8 miliónu lidí. Abychom toto číslo dali do kontextu: je to dvojnásobek počtu vysídlených osob oproti situaci před dvaceti lety, o 2,3 miliónu více než před rokem a je o něco větší než počet obyvatel Thajska a o něco menší než populace Turecka.

Uvedený počet představuje spíše konzervativní vyčíslení, především protože jen částečně zahrnuje venezuelskou krizi. Podle údajů z přijímacích států celkem opustilo svou zemi na čtyři milióny Venezuelanů, což z tohoto konfliktu dělá jednu z největších uprchlických krizí současného světa. Ačkoliv většina z nich potřebuje mezinárodní ochranu, formální žádost o azyl dodnes podalo jen asi půl miliónu osob.

„Tahle čísla potvrzují dlouhodobější trend růstu počtu lidí, kteří potřebují bezpečí před válkami, konflikty nebo pronásledováním. Ačkoliv téma uprchlíků a migrantů často společnost rozděluje, jsme také svědky projevů velkorysosti a solidarity, a to především tam, kde už přijali velký počet uprchlíků. Vidíme rovněž nebývalé zapojování nových aktérů, jako jsou soukromé podniky, rozvojové organizace nebo i jednotlivci, což odráží a současně naplňuje ducha Globálního paktu o uprchlících,“ uvedl vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. „Na těchto pozitivních příkladech je třeba stavět a znásobit naši solidaritu s mnoha tisíci nevinných lidí, kteří jsou každý den nuceni opustit své domovy.“

Oněch 70,8 miliónu vysídlených osob lze podle zprávy Global Trends rozdělit do tří hlavních skupin. První z nich jsou uprchlíci, což jsou osoby nucené opustit svou zemi kvůli konfliktu, válce nebo pronásledování. V roce 2018 dosáhl jejich počet na celém světě 25,9 miliónu, což je o půl miliónu více než v roce předchozím. Tento počet zahrnuje 5,5 miliónu palestinských uprchlíků, kteří jsou v péči Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA).

Druhou skupinou jsou žadatelé o azyl, což jsou lidé pobývající mimo zemi svého původu, kde při čekání na výsledek žádosti o udělení statusu azylanta požívají mezinárodní ochrany. Ke konci roku 2018 bylo na celém světě 3,5 miliónu žadatelů o azyl.

Třetí a největší skupinou čítající 41,3 miliónu osob jsou lidé vysídlení do jiné části své země, kteří se obvykle označují jako vnitřně vysídlené osoby.

Nabídka řešení pro vysídlené osoby stále nedostačuje tempu růstu jejich celkového počtu. Pro uprchlíky je vždy nejlepším řešením dobrovolný, bezpečný a důstojný návrat domů. Dalším řešením je integrace v rámci hostitelské společnosti či přesídlení do třetí země. V roce 2018 bylo ovšem přesídleno jen 92 400 uprchlíků, což je méně než 7 procent čekajících na přesídlení. Asi 593 800 uprchlíků se mohlo vrátit domů a 62 600 osob získalo v cizí zemi státní příslušnost.

„Ať už je uprchlík v jakékoliv zemi a jakkoliv dlouho, v každé situaci je třeba trpělivě klást důraz na řešení a odstraňování překážek jeho návratu domů,“ říká Filippo Grandi. „Jde o komplikovanou práci. UNHCR se sice trvale angažuje, ale pro všeobecné blaho je zapotřebí také spolupráce všech zemí. To je jedna z největších výzev naší doby.“

 

****

Global Trends 2018 – 8 faktů o uprchlících, která byste měli znát

  • DĚTI: Každý druhý uprchlík v roce 2018 bylo dítě, přičemž mnoho z nich (111 000) osamocených a bez rodiny.
  • PŘEDŠKOLÁCI: Uganda ohlásila 2 800 dětských uprchlíků ve věku do pěti let, kteří jsou osamoceni nebo odděleni od rodiny.
  • MĚSTO VS. VENKOV: V případě uprchlíků existuje větší pravděpodobnost, že budou žít ve městě (61 %) než na venkově nebo v táboře.
  • BOHATÉ VS. CHUDÉ ZEMĚ: Ve státech s vysokým příjmem je průměrně 2,7 uprchlíka na 1 000 obyvatel, ve státech se středním a nízkým příjmem pak 5,8 uprchlíka. Třetina všech uprchlíků na celém světě se nachází v nejchudších zemích.
  • MÍSTO POBYTU: Asi 80 % uprchlíků žije v zemích sousedících s jejich zemí původu.
  • TRVÁNÍ: Téměř 80 % uprchlíků je vysídlených pět a více let. Každý pátý uprchlík je vysídlený přes dvacet let.
  • NOVÍ ŽADATELÉ O AZYL: Největší počet nových žádostí o azyl v roce 2018 podali Venezuelané (341 800 osob).
  • PODÍL UPRCHLÍKŮ NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL ZEMĚ: V současnosti je uprchlíkem, žadatelem o azyl nebo vysídlenou osobou každý 108. obyvatel Země, zatímco před deseti lety to byl každý 160.

****