زبان مورد نظر خود برای این بخش را انتخاب کنید:

زبان مورد نظر خود برای سایت جهانی ما را انتخاب کنید:

:سایت کشور مورد نظر را انتخاب کنید
 

اخبار

ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهندگان در جهان است: نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهندگان در جهان است: نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

دستور رهبر ایران برای تحصیل کودکان پناهندگان غیرقانونی کاری بسیار سخاوتمندانه است، همچنین اقدام مقامات ایرانی در اعطای حق کارکردن به پناهندگان به‌خودی خود یک دستاورد بزرگ و قابل توجه در مقیاسی جهانی است. «سیوانکا داناپالا»، رئیس نمایندگی «کمیساریای عالی سازمان ملل در...

پشتیبانی جمهوری کره از حمایت و کمک های بشر دوستانه به دختران پناهنده افغان در ایران

پشتیبانی جمهوری کره از حمایت و کمک های بشر دوستانه به دختران پناهنده افغان در ایران

وزارت امور خارجه جمهوری کره  با امضای تفاهم نامه جدیدی با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در روز دوشنبه 15 شهریور 1395، باری دیگر بر تعهد خود درراستای حمایت از پناهندگان افغان در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. وزارت خارجی جمهوری کره به صورت داوطلبانه...