Vyriausybės ir partneriai

Kad galėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus teikti apsaugą milijonams žmonių visame pasaulyje, mūsų organizacija privalo bendradarbiauti su daugeliu įvairių rėmėjų ir partnerių.

Mes bendradarbiaujame su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiojo sektoriaus atstovais, pilietine visuomene ir pabėgėlių bendruomenėmis.

Renkame lėšas iš vyriausybių, fondų ir privačių aukotojų, kad galėtume nedelsiant padėti pabėgėliams maistu, prieglobsčiu ir kitais būtiniausiais daiktais, kuriuos jiems pristato mūsų veiklą įgyvendinantys bendradarbiai. Ilgalaikiai sprendimai yra glaudžiai susieti su pilietinės visuomenės ir pačių pabėgėlių dalyvavimu mūsų veikloje.

Nors pabėgėlių apsauga rūpinamės ir tiesiogiai, plačiąja prasme mūsų misija yra teikti operacinę pagalbą privačiojo ir viešojo sektoriaus veikėjams, kurie darbuojasi dėl pabėgėlių, ir koordinuoti jų veiklą.

Dirbant su žmonėmis, pagrindinis UNHCR darbas atliekamas per regioninius biurus, biurų padalinius, atstovybes ir stovyklose įsikūrusius biurus. Vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovai vadovauja operacijoms tose šalyse, kuriose veikia agentūra; taip pat darbuojasi regioniniai atstovai.