Valitsused ja partnerid

Pakkudes kaitset miljonitele inimestele kogu maailmas, on meil oma ülesande täitmiseks vajalik teha koostööd paljude erinevate rahastajate ja partneritega.

Meie koostööpartnerid ulatuvad valitsustest kuni vabaühenduste, erasektori, kodanikuühiskonna ja pagulaskogukondadeni välja.

Kogume raha valitsuste, sihtasutuste ja eraannetajate kaudu, et meie rakenduspartneritel oleks võimalik viivitamatult pagulasi aidata toidu, peavarju ja muu esmavajalikuga. Pikemaajalised lahendused sõltuvad aga samuti kodanikuühiskonna ja pagulaste endi osalusest.

Kuigi meie põhieesmärk on pagulaste turvalisuse tagamine, siis on meie laiem missioon pakkuda praktilist tuge ja koordineerimist mitmetele erinevatele pagulaste heaks töötavatele organisatsioonidele nii era- kui ka avalikus sektoris.

UNHCRi kohapealset põhitegevust korraldatakse mitmetest piirkondlikest esindustest, filiaalidest, harukontoritest, ja kohapealsetest asutustest. Riikides, kus amet tegutseb, juhivad operatsioone ülemvoliniku esindajad, samas on palju ka piirkondlikke esindusi.