Samarbejdspartnere

UNHCR hjælper millioner af mennesker i hele verden; en opgave vi alene kan løfte i samarbejde med en lang række partnere.

Vi samarbejder med en lang række regeringer og NGO’er, den private sektor, civilsamfund og lokale flygtningesamfund. Gennem regeringer, organisationer og private donorer indsamler vi midlerne til hurtigt at kunne forsyne flygtninge med mad, telte og andre basale fornødenheder. Langsigtede løsninger kræver dog samtidig aktiv deltagelse fra såvel civilsamfund som flygtningene selv.