Kam mēs palīdzam

UNHCR galvenais mērķis ir aizsargāt to cilvēku tiesības un labklājību, kuri ir bijuši spiesti bēgt no savām mājām

Kopā ar partneriem un kopienām mēs strādājam, lai ikvienam nodrošinātu tiesības lūgt un saņemt drošu patvērumu citā valstī. Turklāt mēs tiecamies nodrošināt ilgtermiņa risinājumus.

Vairāk nekā pusgadsimta laikā UNHCR ir palīdzējusi miljoniem cilvēku atstākt dzīvi. Tostarp bēgļiem, repatriantiem, bezvalstniekiem, iekšzemē pārvietām personām un patvēruma meklētājiem. Mūsu nodrošinātā aizsardzība, pajumte, veselība un izglītība ir palīdzējusi sadziedēt sāpīgas pagātnes rētas un rast cerību gaišākai nākotnei neskaitāmiem cilvēkiem.