Studie: “This is our view: the voices of unaccompanied Afghan children in Norway”

Denne studien gir innsikt i hvordan enslige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan opplever og forstår sin situasjon i Norge.

©Fareshta Shaheed

Tilstrømmingen av asylsøkere til Europa i 2015 medførte at et stort antall enslige, mindreårige asylsøkere kom til Nord-Europa. I både Sverige og Norge har det senere kommet alarmerende rapporter om den psykiske helsetilstanden til disse barna.

I denne studien har de enslige, mindreårige asylsøkerne fått muligheten til å fortelle om hvordan det var å komme til Norge. Studien fokuserer hovedsaklig på dagliglivet i Norge, de oppnevnte vergene, Norge som destinasjon og barnas tanker om fremtiden. Midlertidighet, frykten for avslag og hvordan dette påvirker barna var en gjentagende tematikk. 52 barn med opprinnelse fra Afghanistan deltok i åtte fokusgruppeintervjuer rundt om i Norge.

Denne studien er en oppfølging av en lignende, men bredere studie som ble gjennomført i Sverige i 2016, “This Is Who We Are”. Med denne rapporten håper UNHCR å stimulere til mer debatt om behovene til enslige, mindreårige asylsøkere I regionen.

Les studien “This is our view: the voices of unaccompanied Afghan children in Norwegian reception centres”