FNs høykommissær for flyktninger ber Sikkerhetsrådet om bestemt respons på rekordhøye flyktningtall

Filippo Grandi forklarte at det er mulig å ta tak i stigmatiseringen av flyktninger og migranter.

NEW YORK – FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, tok i dag til orde for å minne internasjonale ledere i FNs sikkerhetsråd om deres viktige rolle i å finne umiddelbare svar på de pågående flyktningkrisene verden rundt, i en tid der språkbruken om flyktninger og migranter blir stadig verre.

I en tale til FNs sikkerhetsråd i New York kartla Grandi veien videre for å løse de mange krisene som pågår over hele verden.

«Den som beskriver dette som en uhåndterbar global krise, tar etter min mening … feil», sa han. «Med politisk vilje, noe dere her representerer på høyeste nivå, [og] med forbedret respons slik det er nedtegnet i Global Compact on Refugees, slik det ble vedtatt av Generalforsamlingen i desember, er det både mulig og presserende å løse disse krisene – og dere her i Sikkerhetsrådet spiller en avgjørende rolle».

68,5 millioner mennesker verden rundt har blitt tvunget på flukt. 25,4 millioner av disse er flyktninger, halvparten under 18 år. En stor majoritet av flyktningene oppholder seg i utviklingsland.

«85 prosent av verdens flyktninger er i fattige eller mellominntektsland. Det er her krisen er».

Lederen for UNHCR kom med tre appeller til medlemmene av Sikkerhetsrådet. Først manet han Sikkerhetsrådet til å jobbe sammen for å løse mangelen på fred og sikkerhet, hovedårsaken til krisene.

«Av de nesten 70 millioner menneskene som er fordrevet eller flyktninger, flykter de fleste fra konflikter», bemerket han. «Dersom vi kan forebygge eller løse konfliktene, vil de fleste flyktningestrømmer forsvinne. Vi ser fremdeles at vi har veldig fragmenterte tilnærminger til å oppnå fred, og veldig utilstrekkelige tilnærminger til å bygge fred».

Han nevnte økende vold i Libya, hvor alle sivile er i fare, og uttrykte spesielt en bekymring for flyktninger og migranter som sitter i interneringssentre i stridsområder.

Grandi rapporterte senere at UNHCR samme dag klarte å omplassere 150 mennesker fra interneringssentret Ain Zara sør i Tripoli til UNHCRs Gathering and Departure Facility i en sikker sone i nærheten.

Grandi appellerte også til medlemsstater om å øke støtten til de landene der mange flyktninger befinner seg. «85 prosent av verdens flyktninger er i fattige eller mellominntektsland. Det er her krisen er. Støtten må styrkes», sa han. «Vertskapet deres må ikke tas for gitt».

Høykommissæren fremhevet den «enestående» solidariteten i Latin-Amerika i møte med strømmen av 3,4 millioner venezuelanere  til 15 land i regionen, inkludert Colombia, Peru, Ecuador og Brasil.

«Appellen vår for humanitære kriser i den regionen er en av de dårligst finansierte i hele verden», sa han. «Manglende [støtte til disse landene] vil etterlate myndighetene i disse landene utsatt».

«Likefremt er det en rett å ikke returnere.»

Han la til at Global Compact on Refugees, et nytt internasjonalt rammeverktøy medlemsstatene ble enige om forrige desember, vil sikre delt ansvar for å støtte de som har blitt tvunget til å flykte fra konflikter og forfølgelse, i tillegg til samfunnene som tar imot dem.

Grandi ba også rådets medlemmer å samarbeide om å fjerne hindringer som står i veien for at folk frivillig kan returnere, med trygghet og verdighet, til landene de kom fra.

«Vi møter stadig oftere på hindringer i form av at fred ikke er fullstendig sikret», forklarte han. «[Men dette] fører veldig ofte til press på flyktningene om å returnere til omstendigheter som ikke er ideelle».

«Vi mener at retur er en rettighet», sa Grandi. «Likefremt er det en rett å velge å ikke returnere».

Han forklarte at nesten seks millioner syriske flyktninger ønsker å reise hjem, men bemerket at mange var motvillige til å returnere, med en rekke bekymringer som inkluderte bolig, arbeid og sikkerhet, i tillegg til problemer med eiendom og dokumenter.

«Vi trenger at UNHCRs og FNs ansatte får tilgang til områdene folk returnerer til, slik at de kan bygge tilliten flyktningene desperat trenger for å ta et veldig vanskelig valg», la Grandi til.

Grandi pekte også på Myanmar, der retur ikke vil være mulig før betingelsene for sikkerhet og verdighet tilfredsstilles, spesielt sett i lys av den vedvarende usikkerheten i den nordlige Rakhine-staten.

Flere medlemmer av Sikkerhetsrådet gjentok Grandis poenger, og uttrykte sterk bekymring over det rekordhøye antallet fordrevne mennesker. De gjentok også sine forpliktelser til å støtte de rammede befolkningene. De anerkjente koblingen mellom konflikt og fordrivelse og at det var avgjørende å jobbe sammen for å løse de grunnleggende årsakene til konfliktene.

Et antall medlemsstater uttrykte håp for at den iverksatte Global Compact on Refugees vil gi drivkraft til internasjonalt samarbeid om flyktningstrømmene, og bringe inn nye aktører fra utviklingssektoren og private sektor. Mange gjentok også Grandis poeng om retten til en frivillig, velinformert og verdig retur.