IDAHOT: UNHCR går i gang med konsultasjoner om LHBTI-flyktningers rettigheter

Temaet for årets International Day Against Homophobia, Transphobia og Biphobia (IDAHOT) er rettferdighet og beskyttelse for alle.

© UNHCR/Markel Redondo

Folk kan søke flyktningstatus basert på frykt for forfølgelse på grunnlag av seksuell orientering og/eller kjønnsidentitet. De fortjener de samme menneskerettighetene som alle andre. Alle lesbiske, homofile, biseksuelle, transseksuelle og interseksuelle (LHBTI) flyktninger, internt fordrevne og statsløse personer må behandles likt med hensyn til verdighet og rettigheter. I mange land er homofile forhold kriminalisert, i noen kan det til og med straffes med døden. LHBTI-flyktninger er sårbare når de er på flukt, både i hjemlandet og når de er fordrevet til andre land.

UNHCR arbeider for å holde LHBTI-flyktninger trygge gjennom sikre og inkluderende programmer og samarbeider med eksterne partnere for å yte støtte, gi trygghet og identifisere løsninger. Nå som retorikken rundt flyktninger er giftigere enn noen gang, må vi alle holde stand mot enhver form for intoleranse, inkludert homofobi, transfobi og bifobi.

UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, lanserte denne uken en rekke konsultasjoner for å identifisere måter å sikre på at LHBTI-flyktninger blir bedre beskyttet mot fare, og kan søke rettferdighet og støtte når de opplever vold og diskriminering.

Temaet for årets internasjonale dag mot homofobi, transfobi og bifobi (IDAHOT) er “rettferdighet og beskyttelse for alle”, og i denne forbindelse fant den første runden av konsultasjoner med LHBTI-organisasjoner og forkjempere sted 16. mai 2019 i Genève. Andre konsultasjoner vil finne sted i ulike deler av verden i løpet av de kommende månedene.

“UNHCR har jobbet hardt for å sikre at LHBTI-asylsøkere og -flyktninger er beskyttet uansett hvor de er, men vi må mobilisere ytterligere. Derfor er det så viktig å høre fra og kjempe sammen med enkeltpersoner og organisasjoner som har ekspertkunnskap på dette området,” sier FNs flyktningkommissær, Filippo Grandi.

Siden over 70 land rundt om i verden fortsatt kriminaliserer homofile forhold, opplever mange LHBTI-personer stadig alvorlig menneskerettighetsmisbruk og forfølgelse i hjemlandet. Når de så tvinges til å søke sikkerhet og beskyttelse i utlandet, står de ofte overfor liknende eller enda større fare når de ankommer nabolandene.

LHBTI-personer i Syria møtes med fengsel, tortur og mord. Samer og Fadi er to syriske flyktninger og kjærester, som risikerte døden og flyktet for hverandres skyld. © UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

“Det er viktig at vi skaper trygge rom for LHBTI-asylsøkere og -flyktninger, slik at de ikke føler seg tvunget til å skjule sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet i et forsøk på å beskytte seg selv,” sa Grandi og bemerket at UNHCR i løpet av de siste årene har investert i å utvikle veiledning, verktøy og opplæring rundt LHBTI-problemer for ansatte og partnere.

Høykommissæren bemerket at det har vært mange oppmuntrende eksempler på arbeidet som har blitt gjort på området i løpet av de siste årene, for eksempel et samarbeid med LHBTI-ledere i Afrika for å bedre formidling og henvise til tjenester, bygge nettverk med arbeidsgivere for å skape levebrødsmuligheter for LHBTI-flyktninger i Amerika og etablering av LHBTI-ungdomsstøttegrupper i Midtøsten.

“Kampen for LHBTI-rettigheter handler om hver av oss. Det handler om mangfold og menneskelighet. Vi bør alle spille en aktiv rolle i kampen mot homofobi, transfobi og bifobi,” konkluderte han.

Mexico. Central American families escaping violence

Juan flyktet fra gjengvold i Honduras etter å ha blitt truet av rekrutterere, og søker nå internasjonal beskyttelse i Mexico. ©UNHCR/Elisabet Diaz Sanmartin

idahot

"Vi burde ha rett til å være hvem vi er, være frie og trygge," sier Pedro, en transkjønnet mann tvunget til å flykte fra El Salvador. I Guatemala ble han forelsket i Lucia, en transkjønnet kvinne. ©UNHCR/Pablo Villagran

Switzerland.UNHCR International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

Medarbeidere og samarbeidspartnere står foran regnbueflagget som henger på utsiden av UNHCRs hovedkontor den 17. mai, for å markere den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. ©UNHCR/Susan Hopper