Globalt flyktningforum åpner i Genève etter et tiår der stadig flere har blitt drevet på flukt

I dag starter et tre dager langt globalt forum i den sveitsiske byen Genève. Målet er å forandre hvordan verden håndterer flyktningsituasjoner.

Globalt flyktningforum,

16.–18. desember i Genève

På det første globale flyktningforumet noensinne møtes blant annet flyktninger, statsledere, FN-ledere, internasjonale institusjoner, utviklingsorganisasjoner, næringslivsledere og medlemmer av sivilsamfunnet i Palais des Nations, FNs kontor i Genève.

UNHCR og Sveits er vertskap for forumet, som arrangeres i samarbeid med Costa Rica, Etiopia, Tyskland, Pakistan og Tyrkia. Målet med forumet er å finne nye tilnærminger og oppnå langsiktige forpliktelser fra ulike aktører, for å kunne hjelpe flyktningene og lokalsamfunnene de bor i. Totalt er over 70 millioner mennesker i verden fordrevet av kriger, konflikter og forfølgelse. Mer enn 25 millioner av disse er flyktninger som har krysset internasjonale grenser og ikke kan vende tilbake til hjemlandet.

«Det siste tiåret har stadig flere blitt drevet på flukt», uttalte Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

«Det første globale flyktningforumet noensinne arrangeres denne uken. Her må vi sørge for at innsatsen vår i det kommende tiåret rettes mot å bygge videre på det vi har lært og iverksette tiltak som støtter flyktningene og de landene og lokalsamfunnene som tar imot dem. På dette forumet har vi muligheten til å forplikte oss kollektivt til å oppfylle kravene i den globale avtalen om flyktninger og målene om bærekraftig utvikling, som sier at ingen skal utelates.»

FNs globale flyktningavtale (Global Compact on Refugees) legger til rette for at alle skal kunne ta ansvar og spille en rolle: ulike myndighetsnivåer, privat sektor, utviklingsorganisasjoner, finansinstitusjoner, sivilsamfunn, trossamfunn og flyktningene selv.

Innspillene på forumet forventes å omfatte økonomisk, teknisk og materiell bistand; juridiske og politiske endringer som legger til rette for bedre integrering av flyktninger i samfunnet; områder for gjenbosetting, og trygg retur av flyktninger som en del av løsningene.

«Vi trenger mer hjelp som dette», sier Joelle Hangi fra Den demokratiske republikken Kongo, som er en av sponsorene til flyktningforumet. «Allerede ser vi en rekke eksempler på samarbeid – men med økende flyktningtall trenger vi flere som gir støtte og at flere regjeringer, bedrifter og lokalsamfunn deler ansvaret med å hjelpe flyktningene. Det er slik vi kan gjenvinne friheten og uavhengigheten vår, og tilbakebetale alle som hjalp oss.»

Gjennom tre dager i Genève med diskusjoner, spesielle arrangementer og dialoger på høyt nivå, vil det fokuseres på seks nøkkelområder: ordninger for å fordele byrder og ansvar; utdanning; arbeidsplasser og levebrød; energi og infrastruktur; løsninger, og beskyttelseskapasitet. Det vil bli en rekke muligheter til å dele gode rutiner og smarte initiativer for å vise hvordan den globale flyktningavtalen kan utgjøre en forskjell.

Forumet vil også se på hvordan humanitære tiltak og utviklingstiltak kan utfylle hverandre. Som et tegn på at privat sektor spiller en stadig viktigere rolle, vil dessuten mer enn 100 bedrifter og stiftelser delta, og de vil komme med forpliktelser som gjelder arbeidsplasser, økonomi og annen bistand.

Programmet og flere detaljer om det globale flyktningforumet og relaterte arrangementer er tilgjengelig her.

Bilder og videoopptak fra forumet er tilgjengelig på Refugees Media.