Uttalelse fra Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger, om COVID-19-krisen

Høykommissæren for flyktninger etterlyser solidaritet og medfølelse, nå mer enn noen gang før.

«Nå som verden mobiliserer for å bekjempe spredningen av COVID-19, vedtar mange land, med rette, eksepsjonelle tiltak for å begrense flyreiser og grensekryssende forflytninger.

Og for mange mennesker verden rundt har hverdagen stått stille, eller den er i ferd med å bli transformert på måter vi aldri hadde sett for oss.

Men krig og forfølgelse har ikke stoppet – og i dag flykter fortsatt folk over hele verden fra hjemmene sine, på jakt etter sikkerhet. Jeg blir stadig mer bekymret over tiltakene som er vedtatt i noen land, som kan fullstendig blokkere retten til å søke asyl.

Alle stater må styre grensene sine i forbindelse med denne unike krisen slik de selv finner det passende. Men disse tiltakene må ikke føre til at man stenger ned veier til asyl, eller til at man tvinger folk til å vende tilbake til farlige situasjoner.

Det finnes løsninger. Dersom man identifiserer helserisikoer, kan man iverksette ordninger med screening, samt testing, karantene og andre tiltak. Disse vil gjøre det mulig for myndighetene å håndtere ankomsten av asylsøkere og flyktninger på en trygg måte, samtidig som de respekterer internasjonale standarder for flyktningbeskyttelse som er utformet for å redde liv.

I utfordrende tider som nå, må vi ikke glemme de som flykter fra krig og forfølgelse. De trenger – vi trenger alle – solidaritet og medfølelse nå, mer enn noen gang før.»