FNs høykommissær for flyktninger: Tilstedeværelse og assistanse til flyktninger under covid-19-krisen

UNHCRs operasjoner styrkes av en rekke nye tiltak for å svare på covid-19-krisen.

UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, la i dag fram tiltak som skal styrke organisasjonens feltoperasjoner i kampen mot covid-19 og forhindre videre spredning.

«Jeg er dypt bekymret for denne pandemien uten historisk sidestykke, og innvirkningen den har på flyktninger og lokalsamfunn. Covid-19-krisen har allerede hatt betydelige konsekvenser for operasjonene våre, og tvunget oss til å raskt tilpasse måten vi jobber på. Men vi vil fortsatt gjøre alt vi kan for å hjelpe og beskytte flyktninger på best mulig måte under disse vanskelige omstendighetene», sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

«Under covid-19-krisen er vår førsteprioritet å sikre at menneskene vi ivaretar inkluderes i responsplanene og informeres på riktig måte. Vi supplerer også med innsats i form av beredskap og respons til de landene som måtte ha behov for det», legger han til.

26. mars etterlyste UNHCR 255 millioner dollar som del av en bredere FN-appell, med fokus på noen prioriterte land med behov for spesifikke tiltak.

Selv om antallet rapporterte og bekreftede smittetilfeller av covid-19 blant flyktninger fortsatt er lave, bor over 80 prosent av verdens flyktninger og nesten alle internt fordrevne i land med lav- og mellominntekt. Mange av disse landene har akutt behov for hjelp som en følge av svake systemer og anlegg for helse, vann og sanitet.

En stor andel flyktninger bor i tettbefolkede leire eller i fattige byområder med utilstrekkelige helsetjenester og anlegg for vann, sanitet og hygiene (WASH). Det er aller viktigst å drive med forebygging i disse områdene, bemerker Grandi.

Tiltakene UNHCR iverksetter inkluderer:

  • Å styrke helsetjenester og WASH-anlegg ved å distribuere såpe og sørge for økt tilgang til vann.
  • Å støtte land med infeksjonsforebyggende tiltak og helsetjenester gjennom levering av blant annet medisinsk utstyr og forsyninger.
  • Å distribuere beskyttelsesmateriell og nødhjelpsartikler.
  • Å tilby veiledning og faktabasert informasjon om forebyggingstiltak.
  • Å utvide kontantordninger for å redusere den negative samfunnsøkonomiske effekten av covid-19.
  • Å sikre at rettighetene til tvangsfordrevne mennesker respekteres ved å styrke overvåking og intervensjoner.

I Bangladesh har de startet opplæring av ansatte som utfører helsetjenester i Rohingya-leirene, hvor rundt 850 000 flyktninger bor veldig tett. Mer enn 2000 flyktninger jobber frivillig sammen med religiøse ledere og samfunnsledere for å kommunisere viktige forebyggende tiltak. Informasjon spres også på språkene rohingya, burmesisk og bengali ved hjelp av radio, videoer, plakater og brosjyrer. Ytterligere tiltak er satt i gang for å sikre at alle skal ha tilgang til såpe og vann samt øke antall fasiliteter for håndvask. Støtte gis også til å opprette nye anlegg som kan isolere og behandle flyktninger og folk i det lokalsamfunnet.

I Hellas har UNHCR gitt myndighetene flere midler for å øke kapasiteten for vann og sanitet samt utlevering av hygieneartikler. I tillegg, etableres og innredes det medisinske enheter og rom for screening, isolasjon og karantene. UNHCR legger også til rette for at asylsøkere skal ha tilgang til kvalitetsinformasjon gjennom hjelpelinjer og tolkning og ved å mobilisere flyktninger til å jobbe frivillig. UNHCR har oppfordret myndighetene til å øke antall overføringer fra de overfylte mottakene på øyene, hvor 35 000 asylsøkere oppholder seg i anlegg med plass til færre enn 6000.

I Jordan foretas det temperaturscreening ved inngangen til flyktningleirene Zaatari og Azraq. Bevissthetskampanjer er satt i gang. Strømforsyningen er forbedret, og supermarkeder legger til rette for sosial distansering ved å utvide åpningstidene.

Leirer og bosettinger i Etiopia og Uganda har også fått tilgang til fasiliteter for håndvask og temperaturscreening ved inngangspunkt, transittsentre, mottak og helsefasiliteter.

I Sudan har UNHCR levert såpe til over 260 000 flyktninger, mennesker som er internt fordrevne og det lokale vertssamfunnet. UNHCR, andre FN-organ og helsedepartementet kjører en massiv bevissthetskampanje på flere språk. Rundt 15 000 tekstmeldinger har blitt sendt ut til flyktninger som bor i urbane strøk i Khartoum, for å spre råd og informasjon om forebygging og helse.

Forebyggende tiltak er også på plass i flyktningleire og områder med internt fordrevne i Kongo (Kinshasa) og Burkina Faso. Dette innebærer installering av håndvaskstasjoner, distribusjon av såpe og rengjøringsprodukter samt bevissthetskampanjer i form av plakater, brosjyrer, radioannonser og samfunnsnettverk.

I Brasil har UNHCR sammen med partnere etablert et isolasjonsområde i Boa Vista. Det skal fungere som mottak for venezuelanske flyktninger og migranter som kan være smittet. 1000 hygienesett deles også ut til urbefolkningen i Belem og Santarem.

UNHCR jobber sammen med FN-partnere for å finne løsninger på logistiske utfordringer som en direkte følge av nedsatt produksjonskapasitet og stenging av grenser. Dette innebærer opptrapping av lokal og regional handel samt å organisere luftbroer. Over 100 tonn med medisinsk utstyr og nødhjelpsutstyr ble nylig luftfraktet til Tsjad og Iran.

«Vi vil fortsette å utvide de viktige kritiske inngrepene våre på bakken. Vi trenger ikke-øremerkede midler til rett tid for å kunne gjennomføre dette nå, noe som også innebærer støtte til pågående humanitære operasjoner. Koordinert internasjonal støtte er i vår felles interesse og helt avgjørende», avslutter Grandi.

Se mer: