UNHCR: Relokaliseringer fra Hellas haster mer enn noen sinne

De fleste stedene der asylsøkerne har søkt ly, er nå fullstendig ødelagt av de nylige brannene i Moria. © Ritzau Scanpix/UNHCR

UNHCRs representasjon for de nordiske og baltiske landene ser med glede på Norges beslutning om raskt å komme i gang med relokalisering av enslige mindreårige og andre sårbare asylsøkere fra de greske øyene.

Situasjonen på øyene har lenge vært fryktelig ille med overfylte leire, et underdimensjonert helsetilbud og sanitære forhold som ikke strekker til, i tillegg til trusselen om at COVID-19 kan spres. Brannen som begynte 9. september har lagt Moria registrerings- og identifiseringssenter i ruiner, og 12 000 asylsøkere befinner seg nå i en særdeles bekymringsfull situasjon. Behovet for umiddelbar humanitær hjelp og flere relokaliseringsplasser er større enn noen sinne.

«Norges bidrag til det europeiske relokaliseringsinitiativet er en viktig humanitær og solidarisk handling. Det er også veldig oppløftende å se den sterke støtten som kommer fra norske byer, kommuner og sivilsamfunnet,» sier Henrik M. Nordentoft, UNHCRs representant i de nordiske og baltiske landene.

Mer enn 4000 enslige mindreårige flyktning- og migrantbarn befinner seg for tiden i Hellas – mange av dem i fare for å bli utnyttet eller utsatt for vold, samtidig som de lever ekstremt trangt på de egeiske øyene eller som hjemløse på det greske fastlandet.

UNHCR og våre partnere støtter relokaliseringsoperasjonen. Vi fortsetter å appellere bredt til europeiske stater, inkludert Norge, om å se på mulighetene for å kunne bidra sterkere til relokaliseringsordningen. Det vil ikke bare hjelpe de sårbare asylsøkerne som nå lider, men også sende et viktig signal til Hellas om byrdefordeling.

Med rekordmange tvunget på flukt i verden, og et stadig økende behov for varige løsninger for sårbare flyktninger, appellerer UNHCR de europeiske landene, inkludert Norge, til ikke å trekke relokalisering innad i Europa fra landenes vitale kvoter for gjenbosetting (kvoteflyktninger) fra andre deler av verden.

Samtidig som vi setter pris på EUs relokaliseringplan, og landene som deltar, oppfordrer UNHCR alle parter til å gjøre mer enn relokalisering som en engangsløsning og nødtiltak. De europeiske landene må bli enige om mer forutsigbare, effektive og bærekraftige ordninger for mottak av asylsøkere, som igjen sørger for en mer samordnet europeisk respons.