Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Norske ikke-øremerkede bidrag redder flyktninger verden over

Bistand til UNHCR

Norge er en av UNHCRs viktigste strategiske partnere og et generøst giverland. Norge erden største bistandsgiveren til UNHCR i forhold til landets befolkning. I 2019 donerte Norge totalt 94,3 millioner amerikanske dollar til UNHCR, hvorav 47 prosent av bidraget var ikke-øremerket. Ikke-øremerkede midler gitt til UNHCR uten restriksjoner, gir UNHCR fleksibilitet til å prioritere hvordan man best kan nå ut til de mest utsatte og sårbare flyktninger og andre mennesker under UNHCRs beskyttelsesmandat.

Utdanning spiller en sentral rolle i UNHCRs beskyttelsemandat, og Norge er en viktig støtterspiller for UNHCRs utdanningsstrategi. Norges tematiske bistandsfokus er spesielt rettet mot å gi barn i krise-og konfliktområder tilgang til utdannelse. Norge er en viktig partner til Education Cannot Wait – det første globale fondet dedikert til utdanning i nødsituasjoner og langvarige kriser.

Norge har et sterkt bistandsfokus på krisen i Syria og har blant annet finansiert initiativer for syriske overføringsflyktninger. Norge bistår også med finansiering til kriserammede områder på hele det afrikanske kontinentet, internt fordrevne og langvarige flyktningsituasjoner i land som Afghanistan og Sør-Sudan. Norge støtter Nansenprisen og bidrar med en årlig pengepremie til vinneren av prisen.

Norges tematiske fokus: Utdanning.

Se hvordan utdanning har påvirket livet til Muzon som bor i en av Jordan sine flykningeleirer og hvorfor hun kjemper for at alle skal ha tilgang til utdanning.

Activities

Norge bidrar med 150 millioner kroner til flyktningssituasjonen i Syria og regionen

Norge bidrar med 150 millioner kroner til flyktningssituasjonen i Syria og regionen

UNHCR er svært takknemlige for den norske regjeringens viktige bidrag på 150 millioner kroner til unhcrs krise- og beredskapsoperasjoner i Syria og regionen. UNHCR er også takknemlig for regjeringens løfte om 40 millioner kroner til beskyttelse av eritreiske og syriske flyktninger fra smugling og menneskehandel over middelhavet.

Bidragsgiveres statlige motparter

Utenriksdepartementet er UNHCRs statlige motpart i saker knyttet til strategisk samarbeid og finansiering.

Til nettstedet

Mer om vårt partnerskap med Norge.

Direktoratet for utviklingssamarbeid – NORAD, er en statlig fagetat med ansvar for kvalitetssikring av norsk utviklingssamarbeid og gjennomføring av en del av norsk utviklingshjelp.

Til nettstedet

Siste nytt