Select a language for our global site:

Select a country site:
 

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) arbeider for å sikre at alle har rett til å søke asyl og finne trygg tilflukt når de er på flukt fra krig, konflikt eller forfølgelse der de kommer fra. 

Norge er et sjenerøst og pålitelig giverland til UNHCR og har gitt viktig støtte til vårt arbeid med å beskytte og gi utdannelse til barn og unge på flukt. Norge har også vært sterkt involvert i Education Cannot Wait, som jobber for å gi flyktningbarn tilgang til utdanning. Videre har Norges ikke-øremerkede bidrag gjort det mulig for UNHCR å beskytte sårbare kvinner, jenter, gutter og menn på flukt, og mot seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV).

For mer detaljert informasjon om Norge, besøk våre giverlandsider.

Les mer om virkningen av Norges bidrag

Historier fra felten: « Jeg tror utdanning kan gjøre en forskjell.»

Historier fra felten: « Jeg tror utdanning kan gjøre en forskjell.»

Hvorfor valgte du å jobbe for UNHCR? «Jeg tror utdanning kan gjøre en forskjell. Ulike land som har investert i utdanning har opplevd enorme resultater – det skandinaviske utdanningssystemet er noe vi bør være stolte av, og det er det vi prøver å la oss inspirere av...