Select a language for our global site:

Select a country site:
 
Kartlegging av statsløshet i Norge

Kartlegging av statsløshet i Norge

UNHCRs representasjon for de nordiske og baltiske landene har de senere år gjennomført kartlegginger av statsløshet i alle nordiske land med ambisjoner om å øke bevisstheten rundt statsløshet og gi en bedre forståelse av situasjonen til statsløse personer. I tilegg...