Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Høringssvar

Finn UNHCRs høringssvar og andre utvalgte juridiske dokumenter her.

Ny rapport undersøker norsk asyllovgivning om adgang til riket

Ny rapport undersøker norsk asyllovgivning om adgang til riket

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har undersøkt norsk asyllovgivning og praksis i forbindelse med adgang til riket, bruken av tredjelandsavtaler og anvendelsen av prinsippet om straffrihet for asylsøkere som kommer eller oppholder seg irregulært i landet....