Ukrainakrisen

UNHCR har publicerat ett dokument med rekommendationer om hur man kan stärka flyktingars skydd i Sverige, Europa och globalt.

I 70 år har vi på UNHCR, FN:s flyktingorgan, haft som uppdrag att skydda människor på flykt. Detta är vem vi är.

Läs mer om UNHCR:s arbete med de globala målen för hållbar utveckling.

För journalister

Kontakta våra talespersoner för Nordeuropa samt övriga världen

Jobba med oss

Jobba med oss och gör en insats som förbättrar livet för människor som tvingats fly

Kontakta oss

Kontakta våra kontor i Nordeuropa eller runt om världen