Stöd vårt arbete

I 70 år har vi på UNHCR, FN:s flyktingorgan, haft som uppdrag att skydda människor på flykt. Detta är vem vi är.

Sverige är regelbundet det land som ger mest icke-öronmärkt stöd till UNHCR. Sveriges fokus är flyktingars utbildning och jämställdhet samt att stödja kvinnor och flickor som drabbats av kriser.

För journalister

Kontakta våra talespersoner för Nordeuropa samt övriga världen

Jobba med oss

Jobba med oss och gör en insats som förbättrar livet för människor som tvingats fly

Kontakta oss

Kontakta våra kontor i Nordeuropa eller runt om världen