Select a language for our global site:

Select a country site:
 

UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetar för allas rätt att söka asyl och finna en säker tillflyktsort efter att ha tvingats fly från sina hem på grund av konflikt, våld eller förföljelse. 

En stor del av UNHCR:s finansiering kommer från frivilligt bistånd från regeringar. Sverige är sedan länge en viktig partner till UNHCR och den största givaren av icke-öronmärkt stöd. Sveriges främsta fokus är flyktingars utbildning och jämställdhet, samt stöd till kvinnor och flickor som drabbats av kriser.

För mer detaljerad information om Sverige, besök våra givarsidor.