'
;

Nansenpriset

Det finns inte många humanitära hedersbevis som har en så rik historia som Nansenpriset, som vart år delas ut som ett erkännande av extraordinär insats för tvångsfördrivna.

Aqeela Asifi blev 2015 års vinnare av Nansenpriset för outtröttliga ansträngningar att skaffa utbildning till hundratals flyktingflickor.

2015 tilldelades Aqeela Asifi Nansenpriset för sitt enastående bidrag till flickors utbildning och självständighet i provinsen Punjab i Pakistan.

Priset är avsett att – genom sina mottagare – fortsätta arvet efter grundaren och understryka sådana värden som uthållighet och övertygelse även vid motgång, och samtidigt utgöra en informationsplattform för UNHCR och dess samarbetsorgan.

Nansenpriset instiftades år 1954. Sedan dess har över 60 enskilda personer, grupper och organisationer fått sitt erkännande för utmärkt och hängivet arbete för de fördrivna.

Men historien tar inte slut i och med ceremonin. Mottagarna av Nansenpriset tilldelas 100 000 USD som skall investeras i deras livräddande arbete. Vår senaste vinnare, Aqeela Asifi, siktar på att genomföra ett projekt som gör det möjligt för kvinnliga elever att fullfölja sin utbildning i Pakistan, samt att göra det lättare för återvändande barn och ungdomar att få tillgång till grundläggande utbildning i läs- och skrivkunskap samt grundskola genom Community Learning Centers (CLCS) i Kabul.

Läs mera om vår senaste vinnare.