Andere oplossingen bieden veilige en gereguleerde routes om vluchtelingen veiligheid en bescherming te bieden in andere landen. Via deze oplossingen kunnen vluchtelingen in een ander land worden toegelaten en in hun behoeften op het gebied van internationale bescherming worden voorzien. Ze bieden vluchtelingen niet alleen een alternatief voor hun toevlucht tot illegale middelen en irreguliere routes, maar kunnen ook helpen bij het verwerven van vaardigheden die vluchtelingen kunnen helpen om in de toekomst een duurzame oplossing te vinden.

Deze trajecten zijn niet bedoeld om internationale beschermingsprogramma’s te vervangen, maar vullen deze aan. Bovendien dienen ze als een belangrijke uiting van solidariteit en internationale samenwerking.

Voorbeelden van andere oplossingen kunnen zijn:

  • Onderwijsprogramma’s, zoals studiebeurzen, stages en traineeships;
  • Humanitaire visa’s, die vaak worden gebruikt om personen die internationale bescherming nodig hebben toe te laten tot een derde land waar ze de mogelijkheid krijgen om formeel asiel aan te vragen;
  • Sponsorprogramma’s (community sponsorship programma’s), waarbij individuen, groepen of organisaties financiële, emotionele, sociale ondersteuning of opvang bieden om nieuw aangekomen vluchtelingen te helpen integreren in een derde land;
  • Relocatie

Lees hier alles over aanvullende oplossingen

Oplossingen moeten zorgvuldig worden uitgedacht en uitgevoerd, zodat de rechten van vluchtelingen en de blijvende behoefte aan internationale bescherming gewaarborgd zijn en ze bijvoorbeeld niet na een studie naar hun land van herkomst worden gestuurd waar ze nog vrezen voor vervolging. UNHCR werkt samen met autoriteitenNGOs, de particuliere sector, de academische wereld (universiteiten en hoge scholen) en vluchtelingen om dergelijke oplossingen voor vluchtelingen te verkennen en toe te passen, ook in Nederland.

Meer informatie

  • Een overzicht van studiebeurzen die beschikbaar zijn voor asielzoekers en vluchtelingen, ook in Nederland: services.unhcr.org/opportunities
  • Meer informatie over community sponsorship programma’srefugeesponsorship.org
  • In Nederland wordt een community sponsorship programma uitgevoerd door stichting Justice and Peace, genaamd ‘Samen Hier’. Voor meer informatie over deze organisatie en het programma, zie: samenhier.nl