Mezinárodní ochrana a pandemie koronaviru

V globálním usilí zastavit šíření koronaviru (COVID-19) mnoho zemí v Evropě i mimo ni přijímá výjimečná opatření ke správě svých hranic, omezení letecké dopravy a přeshraniční mobility. UNHCR, Agentura OSN pro uprchlíky, proto vydala přehled základních pravidel, na něž by státy při ochraně uprchlíků neměly zapomenout. Dostupné jsou v české i anglické verzi zde.

Navzdory přijatým opatřením evropské země udržely či vyvinuly mnoho osvědčených postupů k udržení svých azylových systémů v této vypjaté době. Regionální kancelář UNHCR pro Evropu z nich vypracovala souhrn včetně praktických doporučení k poskytnutí podpory státům při zajišťování přístupu na území a azylovým procedurám nebo při účinné komunikaci s žadateli o azyl a uprchlíky o rizicích COVID-19.

With the world mobilizing to combat the spread of COVID-19, many countries in Europe and beyond have adopted exceptional measures to manage their borders, limiting air travel and cross-border mobility. Therefore, UNHCR is publishing an overview of the essential rules in refugee protection that states should not forget. Available in Czech and English version here.

Despite the imposed measures, European countries have kept or developed many good practices to safeguard their asylum systems. UNHCR’s Regional Bureau for Europe has made a compilation of these good practices together with practical recommendations in order to provide practical support to States in providing access to territory and asylum, or in communicating effectively with asylum-seekers and refugee populations on COVID-19 risks.