کمیساریا برای حمایت از پاسخ به ویروس کرونا در ایران اقلامی که خیلی مورد نیاز هستند را میان پناهندگان توزیع می کند

کارمند کمیساریا اقلام کمکی به عنوان بخشی از پاسخ ویروس کرونا را قبل از توزیع به مهمانشهرهای پناهندگان در ایران بررسی می کند.
© کمیساریا/ فرحا بویرو

کمیساریا، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، برنامه حمایت بحران خود از پاسخ دولت جمهوری اسلامی ایران به شیوع ویروس کرونا را افزایش داده است.

بمنظور پرداختن به کمبود جدی و فوری برخی مواد بهداشتی در ایران، کمیساریا با هماهنگی همتای دولتی خود، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، توزیع اقلامی از قبیل صابون و دستمال حوله ای را میان 7,500 خانوار پناهنده در مهمانشهرهای سراسر کشور شروع کرده است. این اقلام همراه با دماسنج های مادون قرمز (بدون تماس دست)  به شرکای کاری کمیساریا که همچنان متعهدانه به پناهندگان خدمات رسانی می کنند، در کارشان کمک خواهد کرد.

ایوو فریسن، نماینده کمیسر عالی آژانس پناهندگان  سازمان ملل در ایران گفت: “ما با همبستگی در کنار مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ایستاده و برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کاهش تأثیر آن بر افراد بسیار آسیب پذیر، از جمله پناهندگان کاملا آماده می باشیم.”

از ماه فوریه، تعداد افرادی که در ایران به ویروس کرونا جدید مبتلا شده اند، رشد چشمگیری داشته است و  اکنون در تمام 31 استان کشور شیوع یافته است. پناهندگان، که بیشتر آنها در کنار جوامع میزبان در روستاها و شهرها زندگی می کنند، مانند ایرانیان در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید و انتقال آن هستند.

پناهندگان در ایران به خدمات بهداشتی اولیه دسترسی داشته و تحت لقای پاسخ ملی به ویروس کرونا قرار دارند.

کمیساریا با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان جهانی بهداشت؛ سایر آژانسهای سازمان ملل و سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی برای افزایش آگاهی در خصوص توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری در بین پناهندگان و جوامع میزبان و نیز بمنظور بسیج حمایت بیشتر ، همکاری نزدیک دارد.

ایوو فریسن گفت: “جامعه بشردوستانه برای حمایت از ایران گرد هم آمده اند، اما کمکهای بیشتری مورد نیاز است. کمیساریا به طور کامل متعهد بوده و به همکاری خود با مقامات محلی و سایر شرکای کاری خود برای ارزیابی نیازها و پشتیبانی بیشتر از پناهندگان، از جمله کسانی که معیشتشان تحت تأثیر شیوع این ویروس قرار گرفته است، ادامه خواهد داد.”

کمیساریای مرکزی، به صورت اضطراری درخواست اولیه ای به مبلغ 33 میلیون دلار برای تقویت اقدامات آمادگی، پیشگیری و پاسخ محور بمنظور رفع نیازهای فوری بهداشت عمومی پناهندگان و جوامع میزبان ناشی از ویروس کرونا درخواست نموده است. کمیساریا در ایران، برای اقدامات اضطراری خود درخصوص ویروس کرونا که بخشی از برنامه تیم کشوری سازمان ملل در خصوص آمادگی و پاسخ به ویروس کرونا می باشد ، به مبلغ 6,3 میلیون دلار نیاز دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با پانیذ زمانیان تماس حاصل نمایید:

[email protected] | 00982189349114