Select a language for our global site:

Select a country site:
 
10 Fakti Par Bēgļiem

10 Fakti Par Bēgļiem

UNHCR, ANO Bēgļu aģentūra, piedāvā 10 svarīgus fakus par bēgļiem, lai veicinātu uz faktiem balstītas diskusijas.

Ziņojums par izglītību

Ziņojums par izglītību

UNHCR (ANO Bēgļu aģentūra) aicina dalībvalstis pielikt pūles starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu vidējo izglītību bēgļu bērniem un jauniešiem, jo šo skolās un universitātēs uzņemto bērnu un jauniešu skaits joprojām ir kritiski zems.