UNHCR-rapport setter fokus på utdanningskrisen for flyktningbarn

Mer enn 3,5 millioner flyktningebarn i alderen 5-17 år hadde ikke muligheten til å gå på skole det siste studieåret, sier UNHCR, FNs flyktningagentur, i en rapport utgitt i dag.

Mer enn 3,5 millioner flyktningbarn i alderen 5-17 år hadde ikke mulighet til å gå på skole det siste studieåret, sier UNHCR, FNs flyktningorganisasjon, i en rapport utgitt i dag.

Rapporten viser at dette inkluderer ca 1,5 million flyktningungdommer som mangler ungdomsskole, mens to millioner unge flyktninger ikke kan gå på videregående skole.

“Av de 17,2 millioner flyktningene under UNHCRs mandat er halvparten barn,” sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger. “Utdannelsen til disse ungdommene er avgjørende for en fredelig og bærekraftig utvikling for de landene som har ønsket dem velkommen, og for deres hjemland når de er i stand til å dra tilbake. Likevel, i forhold til andre barn og unge rundt om i verden, vokser gapet til flyktningers muligheter seg stadig større. ”

Rapporten, “Hjelpes ikke frem: Flyktningutdanning i krise“, Sammenligner UNHCR-kilder og statistikker om utdanning av flyktninger med data fra UNESCO, De forente nasjoner pedagogisk, vitenskapelig og kulturell organisasjon, fra skoleopptak over hele verden. Globalt går 91 prosent av barna på grunnskolen. For flyktninger er tallet langt lavere, bare 61 prosent – og i lavinntektsland er det mindre enn 50 prosent.

Etter hvert som flyktningbarn blir eldre, øker hindringene: Bare 23 prosent av flyktningungdommene er påmeldt i videregående skole, sammenlignet med 84 prosent globalt. I lavinntektsland er bare 9 prosent av flyktningene i stand til å gå på videregående skole.

For høyere utdanning er situasjonen kritisk. Globalt er det 36 prosent som får tilgang til høyere utdanning. For flyktninger, til tross for store forbedringer i de samlede tallene takket være investeringer i stipend og andre programmer, forblir prosentandelen fast på 1 prosent.

Det internasjonale samfunnet kommer ikke til å oppnå sine bærekraftige utviklingsmål – 17 mål rettet mot å endre verden innen 2030 – hvis det ikke handles for å reversere disse trendene. Mål fire, “Sikre inkluderende og kvalitetsutdanning for alle og fremme livslang læring”, vil ikke bli realisert uten å tilfredsstille utdanningsbehovet for utsatte befolkningsgrupper, inkludert flyktninger og andre tvangsforflyttede personer. Og mange andre utviklingsmål rettet mot helse, velstand, likestilling og fred vil bli undergravet dersom utdanning blir forsømt.

Rapporten krever at utdanningen anses som grunnleggende for responsen på flyktningkrisene, og at den vil bli støttet av langsiktig planlegging og pålitelig finansiering. Rapporten oppfordrer regjeringer til å inkludere flyktninger i deres nasjonale utdanningssystemer som den mest effektive, rettferdige og bærekraftige responsen, og fremhever noen av de bemerkelsesverdige anstrengelsene for å gjennomføre en slik politikk – selv i land hvor ressursene allerede er strukket.

Funnene understreker videre betydningen av kvalitetsundervisning, og av de nasjonale og internasjonale støttenettverkene som trengs for å holde lærerne opplært, motivert og i stand til å gi en positiv innvirkning i verdens tøffeste klasserom. Tallrike personlige historier som er omtalt i rapporten, viser at mens flyktninger er desperate etter å få en utdannelse – og er  meget klar over den positive effekten det kan ha på deres liv – er det  altfor få lærere, klasserom, lærebøker og støttemekanismer til å møte en så stor etterspørsel .

Dette er den andre årlige utdanningsrapporten fra UNHCR. Den første, Går glipp av”, ble utgitt i forkant av Generalforsamlingen i FNs toppmøte for flyktninger og migranter i september i fjor. New York-erklæringen for flyktninger og migranter, undertegnet av 193 land, satte utdanning i front for det internasjonale svaret.

“Til tross for den overveldende støtten til New York-erklæringen, et år etter, er flyktninger i reell fare for å bli utelatt når det gjelder utdanning, sier Grandi. “Det å sikre at flyktninger har rettferdig tilgang til kvalitetsutdanning er et felles ansvar. Det er på tide for oss alle å gjøre ord til handling. ”

UNHCRs rapport har funnet at innmelding av eldre flyktningbarn har økt det siste akademiske året, fra 50 prosent til 61 prosent, i stor grad  takket være forbedret politikk og investeringer i utdanning for syriske flyktninger, samt flyktningbarns ankomst til Europa, hvor utdanning er obligatorisk. I samme tidsperiode forble tilgangen på videregående opplæring stillestående, med mindre enn en av fire flyktningelever som er innmeldt på skolen.

Vesentlige barrierer gjenstår, hovedsakelig fordi nesten en av tre flyktninger bor i lavinntektsland. De er minst sannsynlig til å begynne på skole – seks ganger mindre sannsynlig enn barn globalt. Vertslandene for disse flyktningene, som allerede sliter med å finne midler til utdanning av egne barn, møter den ekstra oppgaven med å finne skolesteder, skikkelig opplærte og kvalifiserte lærere og tilstrekkelige læringsmateriell for titusener eller til og med hundretusenvis av nykommere som ofte ikke snakker undervisningsspråket og ofte har mistet rundt fire års skolegang.

“Fremgangen som ses mht innskrivningen av syriske flyktningebarn, viser tydelig potensialet for å endre denne utdanningskrisen for flyktningbarn,” sa Grandi. “Men det uhyggelige nivået av skoleinnmelding for flyktningebarn som bor i lavinntektsregioner, peker tydelig på behovet for å investere i disse ofte glemte vertslandene. ”

Mediekontakter og materialer:Multimedieversjonen av rapporten finner du på http://www.unhcr.org/left-behind

For mer informasjon om dette emnet, en PDF-versjon og relaterte bilder, video, infographics og bevegelsesgrafikk – vennligst gå til http://www.unhcr.org/left-behind-media