UNHCR-rapport visar en utbildningskris för flyktingbarn

Över 3,5 miljoner flyktingbarn i åldrarna 5–17 saknade möjligheten att gå i skolan under det senaste läsåret, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR i en rapport som offentliggörs idag.

Över 3,5 miljoner flyktingbarn i åldrarna 5–17 saknade möjligheten att gå i skolan under det senaste läsåret, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR i en rapport som offentliggörs idag.

Rapporten förklarar att 1,5 miljoner flyktingbarn inte går i grundskolan, medan 2 miljoner flyktingungdomar inte deltar i sekundärutbildning.

“Av de 17,2 miljoner flyktingar som omfattas av UNHCR:s ansvarsområde är hälften barn”, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi. “Utbildning av dessa unga människor har en avgörande betydelse för en fredlig och hållbar utveckling i de länder som tar emot dem, och för deras hemländer när de får möjligheten att återvända hem. Men jämfört med andra barn och ungdomar i världen växer klyftorna alltmer för flyktingarnas möjligheter.”

Rapporten “Left Behind: Refugee Education in Crisis” jämför UNHCR:s källor och statistik för utbildning bland flyktingar med data från FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) om deltagandet i skolundervisning i världen. Globalt går 91 % av barn i grundskolan. För flyktingar är siffrorna mycket lägre på 61%, och i låginkomstländer är deltagandet mindre än 50%.

I takt med att flyktingbarn blir äldre ökar hindren: endast 23 % av flyktingungdomar deltar i sekundärutbildning, jämfört med 84 % globalt.  I låginkomstländer deltar bara 9 % av flyktingar i sekundärutbildning.

För högre utbildning är situationen allvarlig. I hela världen är inskrivning i högre utbildning 36 %. Trots stora förbättringar totalt sett, tack vare investeringar i stipendier och andra program, är motsvarande siffra 1 % bland flyktingar.

Det internationella samfundet kommer misslyckas med att uppfylla sina mål för hållbar utveckling – 17 mål som syftar till att förändra världen före 2030 – om det inte gör något för att vända på denna trend. Det fjärde målet, “att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”, kommer inte att uppnås utan att tillgodose utbildningsbehovet bland utsatta befolkningar, inklusive flyktingar och människor som har blivit tvångsförflyttade. Och flera andra utvecklingsmål som är inriktade på hälsa, välstånd, jämlikhet och fred kommer att undermineras om utbildningen försummas.

Rapporten efterlyser att utbildning bör vara en grundläggande del av insatsen mot flyktingkriser, samt att den måste stödjas genom långsiktig planering och tillförlitlig finansiering. Rapporten uppmanar regeringar att inkludera flyktingar i sina nationella utbildningssystem som det mest effektiva, rättvisa och hållbara svaret, och belyser några betydande insatser som har gjorts för att genomföra en sådan policy, och till och med i länder med redan ansträngda resurser.

Resultaten understryker betydelsen av kvalitativ undervisning och nationella och internationella stödnätverk som behövs för att fortsätta att utbilda och motivera lärare så att de kan ha ett positivt inflytande i världens tuffaste klassrum. Flera personliga berättelser i rapporten beskriver hur flyktingar är desperata att få en utbildning, väl medvetna om hur det kan påverka och förändra deras liv, men att det finns alldeles för få lärare, klassrum, skolböcker och stödmekanismer för att bemöta dessa enorma krav.

Det här är den andra årsrapporten om utbildning från UNHCR. Den första rapporten, Missing Out”, publicerades inför  FN:s generalförsamlings toppmöte om flyktingar och migranter i september förra året. New York-deklarationen om flyktingar och migranter, som undertecknades av 193 länder, betonar betydelsen av utbildning i den internationella insatsen.

“Trots det överväldigande stödet för New York-deklarationen finns det ett år senare en verklig fara för att flyktingar ska hamna på efterkälken i sin utbildning”, säger Grandi. “Det är vårt gemensamma ansvar att flyktingar ska få rättvisa möjligheter till en bra utbildning. Det är dags att vi alla går från ord till handling.”

UNHCR:s rapport slår fast att skoldeltagandet för flyktingbarn i grundskoleålder har ökat från 50 % till 61 % under det senaste läsåret, till stor del som en följd av bättre strategier och investeringar i utbildning av flyktingar från Syrien, såväl som tillströmningar av flyktingbarn till Europa där utbildning är obligatoriskt. Under samma tidsperiod har tillgång till sekundärutbildning legat kvar på samma nivå, vilket innebär att mindre än en fjärdedel av flyktingungdomar går i skolan.

Det finns fortfarande enorma hinder kvar och främst på grund av att nästan en av tre flyktingar lever i låginkomstländer. De tillhör den grupp med lägst sannolikhet att gå i skolan – sex gånger mindre sannolikt än andra barn globalt. Länder som är värdar för flyktingar, som redan har problem med att hitta medel för att utbilda sina egna barn, utmanas av ytterligare en uppgift att hitta skolplatser, välutbildade och kvalificerade lärare samt lämpliga läromedel för tiotusentals eller hundratusentals nykomlingar, som vanligtvis inte talar undervisningsspråket och som ofta har missat ungefär fyra års skolgång.

“Utvecklingen som vi sett i skoldeltagandet bland flyktingbarn från Syrien visar uppenbart en potential för hur den här utbildningskrisen för flyktingbarn kan förändras”, säger Grandi. “Men den undermåliga nivån för skoldeltagandet bland flyktingbarn som lever i låginkomstregioner visar ett tydligt behov av att investera i dessa värdländer som ofta glöms bort.”

Mediakontakter och material:
Multimediaversionen av rapporten finns på http://www.unhcr.org/left-behind

Besök http://www.unhcr.org/left-behind-media för mer information om det här ämnet, samt mediakontakter, en PDF-version, relaterade foton och rörlig grafik.

 

Caroline Bach

Associate Communication Officer | Spokesperson for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

Office: +46 (0)8 457 4874

Mobile: +46 (0)709 16 57 19

Email Caroline