Norges støtte til UNHCR gir beskyttelse og utdanning til syriske flyktninger

Situasjonene i Syria og Irak er blant verdens mest underfinansierte kriser. Støtte og ikke-øremerket finansiering fra Norge gjør det mulig for UNHCR å hjelpe de mest utsatte flyktningene.