FN-byråer hyller at de har nådd milepælen i år – i kraft av et EU-initiativ har over 1000 asylsøkere blitt relokalisert fra Hellas

Felles pressemelding for IOM/UNHCR/UNICEF

En gruppe enslige mindreårige og sårbare asylsøkere har blitt relokalisert fra Hellas og får starte et nytt liv i Tyskland. © IOM

Athen, Brüssel, Genève – I dag (30. sept.) kunne regjeringen i Hellas gladelig meddele at 139 asylsøkere relokaliseres til Tyskland, det skjer i samarbeid med IOM – Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, UNHCR – FNs høykommissær for flyktninger og UNICEF – FNs barnefond. Gjennom et kommisjonsfinansiert program i regi av EU har de hjulpet og relokalisert totalt over 1000 mennesker fra Hellas til andre EU-land i år.

Dette var den 16. gjenbosettingen i 2020, og til sammen har 1066 asylsøkere blitt relokalisert fra Hellas til Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg og Portugal.

Blant gruppen som kom trygt til Tyskland i dag, var familier med barn med spesielle medisinske behov og 53 enslige barn. 37 av disse barna hadde blitt overført til det greske fastlandet etter at flere branner fullstendig ødela mottaket og identifikasjonssenteret i Moria for tre uker siden.

“Vi føler oss takknemlige for de som hjalp oss i Hellas, og vi kommer aldri til å glemme dem. Vi snakker ikke tysk, men vi skal prøve hardt og lære språket. Brødrene mine bor i Tyskland, og jeg er glad for å få se dem igjen etter så lang tid,” sa Lina Hussein fra Syria som i dag reiste sammen med mannen sin, Osman, og sønnene hennes, Yousef og Mohammad.

IOM, UNHCR og UNICEF har sammen med økonomisk støtte fra EU-kommisjonen og ledelsen av migrasjons- og asyldepartementets spesialsekretær jobbet for å beskytte enslige barn siden de tragiske brannene i Moria. Deretter relokaliseres de 724 enslige barna fra øyene til fastlandet i påvente av videre relokalisering til andre europeiske land. Alle barna får støtte i henhold til EU-standarder og bosettes i midlertidige anlegg drevet av IOM og partnere på fastlandet.

Relokaliseringsinitiativet, som startet i april i fjor, har vist seg å være en gjennomførbar måte å fordele ansvar på. FN-byråene oppmuntres av solidaritet og handling fra ulike EU-land til å ta imot flere asylsøkere og anerkjente flyktninger fra Hellas i denne vanskelige tiden.

– Milepælen er et flott bevis på at samarbeidet mellom partnere kan forandre livene til barn og andre sårbare mennesker til det bedre, sier Ola Henrikson, regional direktør i IOM for EEA, EU og NATO. “Til tross for utfordringene under covid-19 pandemien, relokaliseres det med hjelp av fly nesten hver uke. Vi håper at dette fortsetter, øker i omfang og at flere europeiske land etter hvert melder seg på.»

– Vi er veldig glade for å se at relokaliseringen har tatt konkret form og økt i omfang etter mange oppfordringer om større ansvarsdeling i Europa, og et spesielt behov for å relokalisere enslige barn og andre sårbare mennesker fra Hellas, sier Pascale Moreau, UNHCR-direktør for Europa. «Vi er takknemlige overfor de berørte landene og håper at flere land følger det positive eksemplet og viser sin solidaritet med Hellas.»

«Relokaliseringen av enslige mindreårige og andre sårbare barn er fortsatt en viktig del av det å beskytte rettighetene til flyktninge- og migrantbarn», sier Afshan Khan, UNICEFs regionale direktør for Europa og Sentral-Asia, og spesialkoordinator for flyktninge- og migrantresponsen i Europa.  “Mange av disse barna har flyktet fra fattigdom og konflikt, og har rett til trygghet og utvikling av sitt fulle potensial.”

Før avreise og på bakgrunn av oppdatert informasjon, vurderer UNHCR, EASO, UNICEF og NGO-partnere hva som er barnas beste for å sikre at relokaliseringen passer dem og tar hensyn til deres behov. I tråd med protokollene fastsatt av Hellas og de andre landene som er med i relokaliseringen, får en legesjekk og testes for covid-19 før de relokaliseres.

I september var det nesten 4400 enslige og separerte barn i Hellas med akutt behov for varige løsninger; som raskere registrering, familiegjenforening og relokalisering. Over 1000 av dem lever i stor risiko for å bli utsatt for; utnyttelse og vold, hjemløshet og prekære forhold i urbane sentre.

EU-kommisjonen har kommet ut med en ny pakt om migrasjon og asyl, og byråene krever at EU viser mer solidaritet i henhold til den. Pakten inneholder en rekke lovforslag om EUs tilnærming til migrasjon og asyl. Og utgivelsen av pakten gir EU en unik mulighet til å gjøre mer enn å drive med enkelttilfeller av relokalisering, men faktisk skape varige ordninger for dette innenfor EU.

For mer informasjon, vennligst se: IOM Relocation Fact Sheet  om relokalisering fra Hellas

UNHCR Explainer om relokalisering av enslige barn fra Hellas: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78746