Sverige ökar biståndet till UNHCR

UNHCR fick en betydande donation på 15,2 miljoner kronor från Sveriges regering. Det svenska biståndet till UNHCR hjälper till att förbättra situationen vid större flykting- och förskjutningskriser.

Fördrivna kvinnor i Pariang beger sig till sina skyddsbostäder efter att ha fått humanitärt bistånd från UNHCR och deras partners. © UNHCR/DS Majak

Sveriges regering bidrog nyligen med 15,2 miljoner kronor som svar på UNHCR:s vädjan om bistånd för att kunna hantera situationen i Sudan och Sydsudan. Tidigare i år gav Sverige generellt 139 miljoner kronor till 15 olika projekt och strategiska åtgärdsplaner till följd av vädjanden från UNHCR. Med detta bidrag uppgår den svenska humanitära finansieringen till UNHCR till totalt 164,2 miljoner kronor 2015.

“Bristande finansiering har allvarliga konsekvenser för den humanitära verksamheten runt om i världen. Flyktingtalen ökar dramatiskt men resurserna ökar inte i samma takt. Den svenska regeringens svar och finansiering är därför av avgörande betydelse för UNHCR och för de människor vi hjälper. De senaste donationerna kommer att gå till att öka ansträngningarna för akuta förskjutningskriser och bortglömda eller långvariga konflikter”, säger Pia Prytz Phiri, UNHCR:s regionala representant för Nordeuropa.

Den humanitära situationen försämras i Sudan och Sydsudan. Osäkerhet till följd av konflikten i Sydsudan i december 2013 och konflikten påtvingade förskjutningen i Sudan, särskilt i Darfur, där miljontals människor tvingades att fly. I Sudan har 6,9 miljoner människor behov av humanitärt bistånd. Sudan har en långvarig tradition av gästfrihet gentemot flyktingar och asylsökande och rymmer för närvarande tusentals flyktingar från Sydsudan. Över 255 000 flyktingar finns även i Sydsudan. I slutet av 2015 beräknas det totala antalet flyktingar som flytt från Sydsudan till grannländerna uppgå till 821 000, medan antalet internt förskjutna skulle kunna nå 1,95 miljoner.  Det totala finansieringsbehovet för Sudan är för närvarande 130,6 miljoner USD och finansieringsbehovet för situationen i Sydsudan är 779,4 miljoner USD.

De 15,2 miljoner kronor som den svenska regeringen bidrar med, kommer att hjälpa UNHCR:s strategiska arbete för flyktingar och internflyktingar som har tvingats fly till följd av de våldsamma konflikterna i Sudan och situationen i Sydsudan. Av det totala bidraget kommer 10 miljoner kronor att kanaliseras till UNHCR:s arbete i Sudan, där verksamhetens mål är att stärka svaret på nödsituationen, ge skydd, boende och föremål som behövs till de mest utsatta och även främja hållbara lösningar för tvångsfördrivna personer i Darfur. 5,2 miljoner kronor kommer att finansiera liknande aktiviteter för situationen i Sydsudan där UNHCR har begärt extra stöd för att få tillgång till livräddande och livsuppehållande hjälp, underlätta mottagningen vid gränserna, registrera och dokumentera fördrivna personer, tillhandahålla utbildning för barn, samt vatten och sanitetstjänster till sydsudanesiska flyktingar i Etiopien, Kenya, Uganda, Sudan och Sydsudan.

UNHCR finansieras nästan helt av frivilliga bidrag, främst från stater. Under 2014 var Sverige UNHCR:s sjätte största donatorn med ett bidrag på 134,2 miljoner amerikanska dollar.