Sverige tecknar rekordstort finansieringsavtal på 400 miljoner USD med UNHCR

Sveriges regering markerade Världsflyktingdagen 2018 med ett rekordstort flerårsavtal för kärnstöd till FN:s flyktingorgan UNHCR. Avtalet som är värt 3,5 miljarder SEK eller cirka 400 miljoner USD sträcker sig över en fyraårsperiod från 2018 till 2021

FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi undertecknar avtal med svenska ambassadören Veronika Bard vid UNHCR:s högkvarter i Genève, Schweiz. © UNHCR/Susan Hopper

Sveriges regering markerade Världsflyktingdagen 2018 med ett rekordstort flerårsavtal för kärnstöd till FN:s flyktingorgan UNHCR. Avtalet som är värt 3,5 miljarder SEK eller cirka 400 miljoner USD sträcker sig över en fyraårsperiod från 2018 till 2021 och Sverige befäster genom därmed sin ställning som den största givaren av icke öronmärkta pengar till UNHCR.

Med flera pågående flyktingkriser i världen och ett växande gap mellan behov och tillgängliga resurser är Sveriges icke öronmärkta pengar avgörande för miljontals människor som tvingats på flykt. Resurserna kan fördelas globalt och användas av UNHCR där behoven är som störst. Det gör det möjligt för organisationen att rädda och återuppbygga människors liv, agera snabbt i akuta nödlägen och planera långsiktigt för hållbara lösningar – samt att fördela medel till kraftigt underfinansierade kriser.

Icke öronmärkta pengar var under 2017 av yttersta vikt i flyktingsituationerna i Demokratiska republiken Kongo, Somalia och Sydsudan, och hjälpte även flyktingar, statslösa och internflyktingar i Centralamerika, Pakistan, Sahel och runt om i södra Afrika. Icke öronmärkta pengar är också nödvändiga för att ta fram innovativa sätt att skydda människor längs livsfarliga migrationsrutter – se t.ex. informationskampanjen “Telling the Real Story” – och för att utöka den biometriska registreringen i Egypten, Jordanien, Irak och Libanon.

 “De humanitära behoven är enorma. Stödet till UNHCR är oerhört viktigt i en tid då flyktingströmmarna fortsätter att öka. Samtidigt vill jag understryka att det är mycket angeläget att varje land fortsätter ta ett solidariskt ansvar för flyktingsituationen i världen.”

             – Isabella Lövin, svensk minister för internationellt utvecklingssamarbete, klimatminister och vice statsminister.

Sveriges stöd till UNHCR grundas på UNHCR:s förmåga att snabbt, effektivt och funktionellt leda livräddande insatser. Det svenska fleråriga stödet till UNHCR är också ett sätt för Sverige att visa att landet står bakom det multilaterala systemet och delar värderingar om principfast och flexibel humanitär hjälp i rätt tid, och är ett viktigt exempel på Sveriges solidaritet med de mest utsatta människorna på flykt runt om i världen.

Sverige: en strategisk partner och en ledande givare av icke öronmärkt bistånd

Sverige är en av UNHCR:s viktigaste partner och den största givaren av icke öronmärkt bistånd. Sveriges fleråriga avtal för kärnstöd från 2018 till 2021 är till största delen, till 94%, icke öronmärkt. De resterande 200 miljoner kronorna utgör en operativ reserv som UNHCR vid behov kan använda vid nya eller oförutsedda kriser.