FN:s flyktingkommissarie uppmanar säkerhetsrådet att ge klara besked om det rekordhöga antalet människor på flykt

Filippo Grandi betonade att det går att ta itu med den enorma stigmatisering kring flyktingar och migranter som råder.

NEW YORK – Filippo Grandi, som är FN:s flyktingkommissarie, påminde idag de internationella ledarna vid FN:s säkerhetsråd om att de har en viktig roll när det kommer till att vidta nödåtgärder gällande den världsomspännande flyktingkrisen. Detta sker i en tid då tongångarna mot flyktingar och migranter blir allt hårdare.

I ett tal inför FN:s säkerhetsråd i New York lade Grandi fram vägen framåt för att ta itu med de många kriserna världen över.

“Att porträttera detta som en global kris som inte går att hanteraär enligt min mening… felaktigt” sa han. “Det är möjligt och brådskande att ta itu med dessa kriser. Det går att göra med hjälp av politisk vilja på högsta nivå, vilket ni har, och med förbättrade åtgärder i enlighet med vad som slås fast i det globala avtalet om flyktingar som godkändes av generalförsamlingen i december. Ni i säkerhetsrådet har en betydande roll.”

Fler än någonsin – 68,5 miljoner människor i världen – har tvingats att fly. Bland dem är knappt 25,4 miljoner flyktingar, och över hälften av dem är under 18 år. Majoriteten av flyktingarna finns i utvecklingsländer.

“85 % av världens flyktingar befinner sig i fattiga länder eller i medelinkomstländer. Det är där krisen är.”

UNHCR:s chef vädjade till säkerhetsrådet på tre punkter. För det första uppmanade han säkerhetsrådet att arbeta tillsammans för att ta itu med bristen på fred och säkerhet, som är de grundläggande orsakerna till krisen.

“Majoriteten av de nästan 70 miljoner människor som befinner sig på flykt eller är flyktingar flyr från konflikter” konstaterade han. “Om vi kunde undvika eller lösa konflikter skulle de flesta flyktingströmmarna försvinna. Trots detta ser vi mycket fragmenterade försök till fredsskapande och otillräckliga försök till fredsbyggande.”

Han nämnde det växande våldet i Libyen där alla civila riskerar att drabbas och uttryckte särskild oro för de flyktingar och migranter som är fast i förvar i områden med pågående strider.

Grandi rapporterade senare att UNHCR idag har lyckats omplacera över 150 människor från Ain Zara-förvaret i södra Tripoli till UNHCR:s anläggning för samling och återresa i ett säkert område i närheten.

Grandi vädjade även till medlemsstaterna att stärka stödet till värdländerna. “85 % av världens flyktingar befinner sig i fattiga länder eller i medelinkomstländer. Det är där krisen är. Det behövs mer stöd” sa han. “Deras gästfrihet får inte tas för given.”

FN:s flyktingkommissarie lyfte fram ett “strålande” exempel på solidaritet från Latinamerika när 3,4 miljoner venezuelaner strömmade ut ur landet till 15 länder i regionen, däribland Colombia, Peru, Ecuador och Brasilien.

“Vår vädjan gäller den humanitära krisen i regionen, en kris som är en av de sämst finansierade i världen” sa han. “Om vi misslyckas att [stödja de länderna] lämnar vi deras regeringar i en utsatt position.”

“Det är även en rättighet att välja att inte återvända.”

Han lade till att det globala avtalet om flyktingar – ett nytt internationellt ramverk som medlemsstaterna kom överens om i december – säkerställer ett delat ansvar att ge stöd till de som tvingas fly konflikt och förföljelse, samt de samhällen som inhyser dem.

Grandi uppmanade även rådets medlemmar att arbeta tillsammans för att ta bort svårigheter som hindrar personer från att frivilligt, på ett säkert och värdigt sätt, återvända till sina ursprungsländer.

“Vi står oftare och oftare inför ett scenario där fred inte till fullo har uppnåtts” menade han. “[Men som] ofta blir till påtryckningar på flyktingar att återvända under omständigheter som inte är de bästa.”

“Vi anser att det är en rättighet att återvända” sa Grandi. “Men det är även en rättighet att välja att inte återvända.”

Han nämnde en önskan som knappt sex miljoner syriska flyktingar har, nämligen att åka hem, men sa att många är motvilliga till att återvända och nämner många orosmoment såsom bostad, anställning och säkerhet samt frågor kring egendom och handlingar.

“Vi behöver se till att UNHCR:s och FN:s personal får tillträde till de områden som människor återvänder till för att bygga upp det självförtroende som de så väl behöver för att kunna fatta detta oerhört viktiga beslut” lade Grandi till.

Grandi nämnde även Myanmar, dit det inte kommer att vara möjligt att återvända om inte villkoren kring säkerhet och värdighet uppfylls, särskilt i ljuset av de fortsatta oroligheterna i norra delen av delstaten Rakhine.

Som ett svar på Grandis uttalanden uttryckte säkerhetsrådets medlemmar en stor oro över det rekordhöga antalet människor på flykt i världen och förnyade sitt åtagande att stödja de befolkningar som drabbats. De erkände kopplingen mellan konflikt och flykt och att det är av största vikt att samarbeta för att angripa konflikternas grundläggande orsaker.

Några medlemsstater uttryckte en förhoppning om att det globala avtalet om flyktingar kan leda till nya satsningar på internationellt samarbete för att ta itu med människor på flykt och att nya aktörer från utvecklingssektorn och privata sektorer kan engageras. Många upprepade även Grandis framhärdande gällande rättigheten till ett frivilligt, säkert och värdigt återvändande.