Ett historiskt forum resulterade i löften om jobb och utbildning för flyktingar.

UNHCR har nu avslutat sitt första Globala Flyktingforum, som resluterade i över 770 löften om att öka möjligheter för flyktingar och värdländer.

Idag avslutades det historiska mötet i Genève där omfattande och givande åtaganden för att hjälpa miljoner flyktingar globallt samt de värdsamhällen de lever. Bland annat presenterades löften om att förnya långsiktiga satsningar för flyktingars inklusion och deltagande.

”Jag vill hylla de åtaganden som gjorts av många av de deltagande länder – både givar- och värdländerna – samt företagsledare, civilsamhället och flyktingarna själva, när det gäller förnyade insatser för att stärka flyktingarnas delaktighet, självständighet och lösningar till flyktingmottagandet”, sa FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi vid det avslutande sammanträdet för det första globala flyktingforumet någonsin.

”Den energi och det engagemang som har genomsyrat de tre sista dagarna vittnar om att, även om de globala förhållandena är svåra, så finns det ett gemensamt åtagande att skydda dem som är på flykt och söker skydd.”

Forumet samlades i Genève vid en tidpunkt då 70,8 miljoner personer är tvångsförflyttade globallt, varav 25,9 miljoner är flyktingar. Forumets mål var att inleda ett agerande för att hjälpa de miljontals personer som blivit uppryckta på grund av krig och förföljelse samt att hjälpa de värdsländer, varav de flesta är utvecklingsländer, som har tagit emot flest flyktingar.

När forumet avslutades sent på onsdagen hade över 770 löften gjorts av statsöverhuvuden, regeringschefer, FN-ledare, internationella institutioner, utvecklingsorganisationer, företagsledare och representanter för civilsamhället bland de 3000 deltagarna.

”Alla förutsättningar för att lyckas finns. Det åligger oss alla att göra detta till en framgång.”

Löfterna omfattade bland annat ökade arbetstillfällen, skolplatser för flyktingbarn, ny regeringspolitik, förflyttningslösningar, ren energi, infrastruktur och bättre stöd för värdsamhällen och värdländer. Fler åtaganden väntas inom en snar framtid.

Världsbanken meddelade ett beslut om 2,2 miljarder USD i bistånd till flyktingar och värdsamhällen, samt separata bidrag  för att främja den privata sektorn och skapa fler jobb.

Interamerikanska utvecklingsbanken gjorde ett liknande uttalande och utlovade 1 miljard USD. Dessutom utlovade ett flertal länder, företag och andra intressenter finansiellt stöd på 2 miljarder USD till flyktingar och deras värdsamhällen.

Målet är att ytterligare främja inklusion och långsiktiga utvecklingsbehov i värdsamhällena – en förståelse och bekräftelse av att majoriteten av alla flyktingar i världen ofta är på flykt i flera år, eller till och med årtionden.

Löften om stöd till ett värde av över 250 miljoner USD från företag understryker den privata sektorns allt viktigare roll när det gäller att mobilisera vitala resurser för att hjälpa miljontals flyktingar globallt. Genom dessa satsningar kan minst 15 000 jobb skapas för flyktingar. Dessutom tillgängliggörs 125 000 timmar per år av gratis juridisk rådgivning till flyktingar.

Grandi uppmanade alla deltagare att upprätthålla momentet och stå fast vid sina löften. ”Här finns alla förutsättningar för att lyckas. Det åligger oss alla att göra detta till en framgång”, sa han.

Forumet är en viktig del av Flyktingramverket (Global Compact on Refugees), som är ett ramverk för mer förutsägbar och rättvis ansvarsfördelning, och som godtogs av FN:s generalförsamling för ett år sedan.

Somalias premiärminister, Hassan Ali Khayre, utgick ifrån sina egna erfarenheter som flykting när han talade om behoven hos de som drivits på flykt på grund av krig, och hur viktigt det är att skapa förutsättningar för dem att återvända hem.

”Vi måste fokusera på att ta itu med de bakomliggande orsakerna och de faktorer som driver människor från sina hem.”

”Vi måste fokusera på att ta itu med de bakomliggande orsakerna och de faktorer som driver människor från sina hem”, sa han i sitt anförande. ”I den här frågan måste vi satsa oreserverat på att åstadkomma en bättre styrning, ökad säkerhet, ekonomisk återhämtning och ett socialt skyddsnät; kritiska faktorer för att upprätthålla fred och stabilitet”, sa han.

Flyktingarnas delaktighet spelade stor roll under hela forumet. Omkring 80 män och kvinnor från Afrika, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern deltog i  ett dussintal paneldiskussioner och evenemang, där allt från utbildning, hållbar energi och sport, till försörjning och psykisk hälsa diskuterades.

”Om vi blickar framåt är det uppenbart hur mycket vi kan åstadkomma  när vi arbetar tillsammans som likvärdiga partners”, sa Tina Dixson, en medsponsor till flyktingar som själv sökte asyl i Australien 2012 som queer människorättsaktivist vid slutsammanträdet.

”Vi vill uppmana er alla – oss alla – att redan nu säkerställa nästa steg, och på ett meningsfullt sätt att bygga vidare på några av de viktigaste åtaganden och bidrag som gjorts under forumet”, sa Dixson.

”Om vi blickar framåt, så har vi nu tydliggjort hur mycket vi kan uppnå när vi samarbetar.”

Wenasa Alaraba, från flyktingarnas studentdelegation, väckte jubel bland åhörarna när hon krävde ökade investeringar inom utbildningar för flyktingar, vars möjligheter minskar allt mer medan de navigerar genom utbildningssystemet.

”Utbildning förändrar oss och inom den förändringsprocessen vinner vi kunskaper och kompetens, som hjälper oss att utvidga vår potential och hitta vägar till självständighet”, sa hon. ”Utbildning gör det möjligt för oss att inte bara överleva utan även att blomstra.

Diskussionerna under forumet fokuserade på sex huvudområden: organiseringen och fördelningen av ansvar; utbildning; jobb och försöjning; energi och infrastruktur; lösningar och skyddskapacitet.

Men forumet handlade inte bara om politik. Den älskade dockan Grover, från Mupparna, lockade fram många skratt när han intervjuade deltagarna, allt från flyktingar och ministrar till företagsledare och höga befattningshavare inom FN.

En flykting som är boxare och drömmer om att tävla inom OS i Tokyo 2020 visade upp olika slagserier när han skuggboxades vid Palais des Nations, medan andra spelade fotboll utanför.

”När flyktingar ges möjlighet att ta kontroll över sina egna liv, så kan de förändra inte bara de länder där de söker asyl, utan även sina ursprungsländer”, sa flyktingen Foni Joyce Vuni, i ett uttalande som fångade den optimistiska stämningen vid forumet.

En fullständig förteckning över de åtaganden som gjordes finns här.