Mer vidarebosättning krävs; endast 4,5 procent av de globala vidarebosättningsbehoven uppfylldes under 2019

Nästan 64 000 flyktingar vidarebosattes via UNHCR förra året – men det täcker bara en bråkdel av behoven.

Av de uppskattningsvis 1,4 miljoner flyktingar som beräknas vara i behov av akut vidarebosättning världen över, blev endast 63 696 förflyttade genom UNHCR, FN:s flyktingorgan, förra året.

Antalet flyktingar som vidarebosattes under 2019 ökade marginellt med 14 procent jämfört med året innan, då 55 680 personer vidarebosattes. Trots detta kvarstår en klyfta mellan vidarebosättningsbehoven och antalet platser som gjorts tillgängliga av regeringar världen över.

”Vidarebosättning är inte en lösning för alla världens flyktingar men det är en livräddande åtgärd för att skydda de mest sårbara vars liv ofta beror på det,” sade Grainne O’Hara, Director of International Protection på UNHCR.

De största antalen vidarebosättningsresor som underlättades av UNHCR förra året gick till USA, följt av Kanada, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Av de mer än 63 000 flyktingar som vidarebosattes förra året kom de flesta från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Myanmar.

Att öka flyktingars vidarebosättningsmöjligheter och andra komplementära lösningar, till exempel genom familjeåterförening, arbete och studier, är ett av huvudmålen som omfattas av det globala flyktingramverket. Det är ett konkret sätt för stater att dela ansvaret och visa solidaritet med värdländer som stödjer stora flyktingbefolkningar.

För att verka för att öka antalet vidarebosättningsplatser samt expandera antalet länder som erbjuder dessa program, lanserades en treårig strategi för vidarebosättning och komplementära lösningar förra året av stater, icke-statliga organisationer, civilsamhället och UNHCR.

Medan strategins mål att vidarebosätta 60 000 personer till 29 stater under 2019 har uppnåtts, finner UNHCR prognoserna för detta år oroande. Målet är att 31 länder ska vidarebosätta upp till 70 000 flyktingar genom UNHCR år 2020.

Bland UNHCR:s prioriteringar detta år är att öka antalet vidarebosättningsplatser och utvidga gruppen av länder som tar emot flyktingar och erbjuder komplementära lösningar, samt att garantera vidarebosättningsprogrammets integritet.

UNHCR och IOM har tillsammans lanserat ett initiativ, Sustainable Resettlement and Complementary Pathways Initiative (CRISP), för att verkställa de åtgärder som behövs för att uppnå vidarebosättningsmålen och vädjar till stater om ett nödvändigt ekonomiskt stöd på 19,9 miljoner US-dollar.

Mer information om UNHCR:s vidarebosättningsstatistik för 2019 är tillgänglig här och dataportalen för UNHCR:s globala vidarebosättningsstatistik sedan 2003 är tillgänglig här.