Sveriges kärnstöd till UNHCR räddar flyktingar världen över

Sverige är en av de främsta bidragsgivare till FN:s flyktingorgan UNHCR, och den största bidragsgivaren av icke-öronmärkt stöd som UNHCR kan använda där behoven är som störst. Sverige ger sitt icke-öronmärkta bidrag I form av ett kärnstöd I början av varje år och under 2016 har Sverige ökat sitt kärnstöd till rekordhöga 815 miljoner kronor som både har räddat liv och skapat långsiktiga lösningar för många människor som har tvingats på flykt.

© Fata Modu poserar med sitt barnbarn i Fufore-lägret i delstaten Adamawa i Nigeria. Hon var en av ungefär 2,2 miljoner nigerianer som flydde sina hem under en kampanj från militanta Boko Haram-anhängare för att utrota västerländskt utbildningsinflytande. © UNHCR/George Osodi maj 2016.

Under 2016 har flyktingsituationen i världen förvärrats på grund av krig och konflikter vilket har lett till flera nya akuta kriser. Omkring 65 miljoner människor är på flykt världen över, varav hälften är barn. Samtidigt växer klyftan mellan de enorma humanitära behoven och UNHCR:s tillgängliga resurser, och omvärldens stöd är därför viktigare än någonsin.

Icke-öronmärkt stöd räddar liv

UNHCR finansieras nästan helt av frivilliga bidrag, främst från stater, och icke-öronmärkt kärnstöd är avgörande för att UNHCR ska kunna rädda liv och lindra nöd. Icke-öronmärkt kärnstöd är pengar som inte är avsatta för något specifikt ändamål som hamnar i UNHCR:s globala budget. Kärnstödet skapar därigenom förutsägbarhet och flexibilitet i UNHCR:s budget och gör det möjligt för UNHCR att effektivt kunna planera sin verksamhet långsiktigt, samt ha god beredskap att snabbt kunna rycka ut vid akut uppkomna kriser. Detta räddar inte bara liv och täcker akuta basbehov, men återuppbygger även flyktingars liv.

Icke-öronmärkta bidrag kan också användas flera gånger under året. När en appell för en ny nödsituation presenteras och öronmärkta bidrag börjar nå fram, kan icke-öronmärkta medel omfördelas och användas i en annan flyktingkris. På så sätt kan UNHCR använda pengarna om och om igen under året till flera olika pågående kriser och därigenom nå många fler människor än vad öronmärkta bidrag gör. Icke-öronmärkta bidrag är även livsviktiga för så kallade ”glömda” eller ”impopulära” flyktingkriser, alltså kriser som är försummade och därför är väldigt underfinansierade eftersom de inte får någon uppmärksamhet.

”Just nu pågår flera akuta flyktingkriser i världen och icke-öronmärkta bidrag är avgörande för att UNHCR ska kunna rädda och återuppbygga liv. Sverige är UNHCR’s största bidragsgivare av icke- öronmärkt stöd vilket inte bara har en livsavgörande betydelse för många människor, det visar också Sveriges och svenska folkets solidaritet med de mest utsatta människor på flykt världen över”, säger Pia Prytz Phiri, chef for UNHCR:s regionkontor för norra Europa.

Sveriges kärnstöd gör skillnad

Under 2016 har UNHCR med Sveriges kärnstöd omdelbart kunna svara på flera nya svåra flyktingkriser på grund av våld och konflikter i Sydsudan, Burundi,  Mozambique, Iraq, Centralafrikanska republiken, och Nigeria. I Sydsudan och de angränsande länderna har UNHCR kunnat rädda livet på många undernärda och sjuka kvinnor och barn. Senare under året har UNHCR kunnat använda samma kärnstöd i Nigeria för att även där hjälpa extremt undernärda barn.

UNHCR har även kunnat använda Sveriges icke-öronmärkta stöd till flera extremt underfinansierade kriser såsom Yemen och Centralafrikanska republiken. I Yemen där det finns 2,5 miljoner internflyktingar har UNHCR med Sveriges stöd koordinerat akut nödhjälp, såsom vatten, mat, boende, och sjukvård. På grund av den brutala konflikten i Centralafrikanska republiken har UNHCR kunnat hjälpa starkt traumatiserade flyktingar, många av dem kvinnor och flickor som blivit utsatta för sexuellt och könsrelaterad våld.

Sveriges stöd har också bidragit till hållbara lösningar i långvariga flyktingsituationer. Exempelvis har Somaliska flyktingbarn fått möjlighet att gå i skolan i Kenya och Ethiopia, och Afghanska flyktingar och internflyktingar har fått möjlighet att återvända hem eller integreras lokalt i Pakistan och Iran för att bygga upp en ny framtid genom att erbjuda kontantstöd, så kallade ”cash grants”, och inkomstgenererande projekt.

Sverige en ledande humanitär aktör

Sverige är en av UNHCR:s viktigaste bidragsgivare och Sveriges stöd uppgår hittils i år till 1,12 miljarder kronor (131 miljoner US dollar) varav 75 % är icke-öronmärkt. Sverige har deltagit i en högnivåpanel tillsatt av FN för att hitta lösningar på den växande klyftan mellan humanitära behov och tillgängliga resurser som kom fram till att icke-öronmärkt finansiering är avgörande om det humanitära systemet ska kunna fungera.

UNHCR:s budget har de senaste fem åren fördubblats och budgeten för 2016 är 7,5 miljarder US dollar, den största budgeten någonsin. UNHCR har endast fått bidrag som täcker ungefär hälften av budgeten (3,7 miljarder US dollar) varav 15% är icke-öronmärkta medel, vilket innebär att många människor på flykt inte har fått den hjälpen de behöver. Många gånger har UNHCR endast kunnat lindra akut nöd men inte kunnat ge tillgodose långsiktiga behov så att flyktingar kan bygga upp sina liv och bli självförsörjande.