FN i Almedalen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Avskaffa extrem fattigdom. Minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Främja fred och rättvisa. Lösa klimatkrisen.

 

I FN-paviljongen samlas FN-organ som tillsammans belyser de globala målen ur olika perspektiv. Som besökare har du möjlighet att delta i seminarier, ställa frågor om FN:s arbete och samtala med våra kollegor runt om i världen. Se nedan för hela programmet samt specifika moment där du kan träffa anställda i olika FN-organisationer.

Medverkande organisationer på FN-torget 2024: UNHCR, IOM, UNDP, UNICEF, UNFPA, UN Women Sweden, WFP, Svenska Unescorådet, UN Global Compact Network Sweden, Svenska FN-förbundet, UNICEF Sverige och Sverige för UNHCR.

Varmt välkommen!

Program

Du finner oss på FN-torget på Hamnplan i centrala Visby hamn. I vår FN-paviljong kan du ta del av 30 olika event med fokus på dialog och samtal. Du finner programmet här.

Meet and Greet

I FN-paviljongen har du en unik möjlighet att lära dig mer om FN:s arbete. Du får bland annat chansen att träffa våra kollegor runt om i världen och ställa frågor. Se hela ”Meet & Greet” programmet här.

FN-paviljongen 

FN-paviljongen är en unik byggnad som för första gången visas i Sverige. Den är framtagen av ett danskt designteam utifrån tre ledord: öppenhet, hållbarhet och transparens. Konstruktionen utgörs till 75% av återvunnet material.