'Sweden’s flexible and crucial contributions to UNHCR are used to combat SGBV and strengthen and create resilience for survivors like Maya, who was forced to flee her home in Syria.
;
© UNHCR/Nadine Alfa

Sverige stärker kvinnor och flickor på flykt

Över 65 miljoner människor har tvingats fly från sina hem på grund av konflikter, krig och förföljelse. Hälften av dem är kvinnor och flickor. Sverige prioriterar att skydda och stärka kvinnor och flickor och ligger i framkant i världen vad gäller att leda insatser som syftar till att förespråka flyktingkvinnors och -flickors rättigheter, främja jämställdhet mellan könen och bekämpa sexuellt och könsrelaterat våld.

Mayas historia

Maya*, 35, flydde från Syrien 2012 i tron på att det värsta var över. Tillsammans med sin man och fyra barn, två pojkar och två flickor, visste hon att det skulle bli svårt att börja om i grannlandet Libanon, men hon trodde att barnen åtminstone skulle vara i säkerhet. De flydde bombningar, flyganfall och blodsutgjutelse men på andra sidan gränsen väntade andra problem.

Knappt hade de kommit fram till Beirut förrän Mayas man blev allt mer frustrerad över att han inte kunde arbeta och försörja sin familj. Stressen över att bli tvångsförflyttad ökade, och det gjorde även hans posttraumatiska stressyndrom. Han började slå Maya och barnen. Varje dag. Maya säger att han kunde använda vad som helst som fanns framför honom som vapen: en askkopp, en tallrik, ett par glasögon eller till och med varmt te.

”När jag kom till Libanon började min man förändras. Han blev mycket våldsam mot barnen… Min dotter blev tvungen att sys i huvudet, ett resultat av en metalldel från ett bälte. Jag tog henne till sjukhuset där hon fick cirka 5 stygn. Han slog min son med en metallkabel.”

Efter att ha blivit fruktansvärt misshandlad en dag tog Maya med sig barnen och sprang till en grannes hus. Hon bodde en natt hos dem och på morgonen gick hon raka vägen till UNHCR och stiftelsen Makhzoumi som är en libanesisk icke-statlig organisation och samarbetspartner till UNHCR.

Makhzoumi-stiftelsen hjälpte omedelbart till att placera henne och barnen i en tillfällig säker bostad så att hennes våldsamma man inte skulle kunna komma åt dem. Barnen fick psykologhjälp, hon fick hjälp med att hitta en lägenhet, hon fick bidrag till hyran under de första månaderna och hennes barn började skolan. Maya fick även juridisk hjälp som gjorde det möjligt för henne att ta ut skilsmässa.

“Det som har hänt mig är inte något som går att glömma. Om inte UNHCR och Makhzoumi hade bistått mig skulle jag inte ha haft modet att gå vidare.”

Tack vare ekonomiskt bistånd från länder som Sverige, kunde UNHCR, Makhzoumi-stiftelsen och andra samarbetspartner tillsammans ge Maya möjligheten att ta sig ur misshandeln och stärka henne att bli oberoende. Maya har dessutom skrivit in sig på en yrkesutbildning på Makhzoumi helt kostnadsfritt. Där har hon lärt sig värdefulla praktiska kunskaper som krävs av en frisör och kosmetolog.

Maya går till en stödgrupp där överlevande och uppsökande frivilliga träffas i ett avslappnat sammanhang. Det är en trygg plats för dem där de kan samtala och få goda råd. En plats där de kan prata fritt om sina upplevelser, utmaningar och trauman utan att bli dömda.

 

Sverige är en av UNHCR:s starkaste och viktigaste partner och givare. Under 2016 var Sverige UNHCR:s tredje största bidragsgivare per capita med ett totalt bidrag på 1,2 miljarder kronor (136,8 miljoner US-dollar), däribland rekordhöga 815 miljoner kronor (94,9 miljoner US-dollar) i icke-öronmärkt kärnstöd. Sverige är UNHCR:s största givare av icke-öronmärkta bidrag, vilket gör landet särskilt viktigt för UNHCR eftersom den flexibla finansieringen från Sverige gör det möjligt för UNHCR att tillhandahålla oavbrutet och omedelbart stöd där det behövs som mest, exempelvis vid akuta nödsituationer och krissituationer som är mycket underfinansierade.

Sverige har ett strategiskt fokus på genus och har trappat upp sina insatser i kampen mot sexuellt och könsrelaterat våld i konfliktområden runt om i världen, också genom att bistå UNHCR:s strategi för åtgärder mot sexuellt och könsrelaterat våld.

Vad gäller krisen i Syrien fokuserar Sverige på bistånd och bidrar med avgörande finansiering som hjälper till att skydda och stärka syriska flyktingar, däribland sårbara grupper. Här finns ett strategiskt fokus på kvinnors och flickors rättigheter och särskilt stöd till offer för sexuellt och könsrelaterat våld. Under 2016 skänkte Sverige 65 miljoner kronor (7,6 miljoner US-dollar) till krisen i Syrien.

Sverige skyddar och stärker offer för sexuellt och könsrelaterat våld

Sveriges flexibla ekonomiska bistånd till UNHCR bidrar till att tillgodose behoven hos kvinnor och flickor som i likhet med Maya fallit offer för våld och misshandel, genom att stärka identifieringsmekanismer och stödja institutionaliseringen av effektivt förebyggande och åtgärdsplanering via offentliga institutioner, socialarbetare och aktörer inom det civila samhället. Programmet hjälper även män och pojkar som fallit offer för sexuellt och könsrelaterat våld. UNHCR arbetar över hela Libanon för att se till att det finns säkra och konfidentiella tjänster för flyktingar som överlevt sexuellt och könsrelaterat våld.  Maya kunde bland annat få medicinsk hjälp, juridisk hjälp och kontanter för att klara sig tack vare dessa program.​

Några av de tjänster som UNHCR tillhandahåller är:

  • ​​​Ett journummer dygnet runt för kvinnor och barn i riskzonen samt för överlevare av sexuellt och könsrelaterat våld. Via journumret kan de kan få reda på hur de kan få hjälp.
  • Tillfälliga säkra bostäder som är öppna dygnet runt och som har som syfte att ge omedelbart skydd till överlevare som behöver komma bort från en farlig situation.
  • Tillgång till säkra platser såsom centret för social utveckling vid Libanons socialdepartement där överlevare kan få sjukvård samt psykologisk och juridisk hjälp.
  • Kontanter (till exempelvis hyra, transport och mat) och andra typer av material som minskar risken för att utsättas för sexuellt och könsrelaterat våld.
  • Utbildning av förstklassig personal inom identifiering, rådgivning och remisser och, när så är lämpligt, klinisk behandling vid våldtäkt.
  • Utbildning av brottsbekämpande tjänstemän i hur de på ett säkert sätt kan identifiera och hantera sexuellt och könsrelaterat våld.

När så är lämpligt, omflyttning av de mest sårbara personerna med särskilda behov.

Som ett komplement till dessa anpassade tjänster kan överlevare som Maya även få stöd att återuppbygga självförtroende och självkänsla och därmed återuppta sina liv genom aktiviteter och utbildning inom dessa områden.​

Generellt uppmuntras flyktingarna att identifiera och berätta om sitt behov av skydd, samtidigt som man ser till att de mest sårbara får utnyttja etablerade säkerhetsnät som ges av gemenskapen såväl som av offentliga institutioner.

Libanesiska hjälparbetare hoppas att med framgångssagor i likhet med Mayas uppmuntra andra att ta mod till sig och stå upp mot sexuellt och könsrelaterat våld. De säger att varje sådan framgångssaga kan leda till en dominoeffekt när det kommer till medvetenhet och förebyggande.

UNHCR kämpar mot sexuellt och könsrelaterat våld och skyddar överlevande syriska flyktingar

Sexuellt och könsrelaterat våld hotar fördrivna kvinnor och flickor såväl som män och pojkar i alla regioner i hela världen. Sexuellt och könsrelaterat våld kan både vara en orsak till tvångsförflyttningar eller en fruktansvärd konsekvens av krig och konflikter som leder till att familjer och gemenskapsstrukturer raseras, att makt missbrukas samt till könsdiskriminering och bristande tillgång till grundläggande behov. Flyktingar med särskilda behov är bland de mest utsatta, exempelvis personer med funktionshinder, flickor och pojkar, äldre personer, hbtq-personer och ensamstående mammor. UNHCR har åtagit sig att motverka alla former av sexuellt och könsrelaterat våld genom att arbeta för att förebygga och minska riskerna för våld och övergrepp och säkerställa att stöd finns för offren. Detta görs genom att man arbetar tillsammans med fördrivna gemenskaper och med olika partner inom flera olika sektorer.

Det finns en ökad utbredning av och risk för sexuellt och könsrelaterat våld när konflikter uppstår. Ett exempel på det är det brutala kriget i Syrien.  I Libanon finns över en miljon syriska flyktingar utspridda över hela landet. De lever i enkla bosättningar eller undermåliga byggnader tillsammans med 1,5 miljoner utsatta libaneser. Våld i hemmet, sexuellt våld, utnyttjande och tidiga äktenskap är de vanligast rapporterade incidenterna bland flyktingar, men på grund av rädslan för stigmatisering och motanklagelser är det många incidenter som inte rapporteras. I takt med att krisen pågår förvärras den socioekonomiska sårbarheten samtidigt som riskerna för sexuellt och könsrelaterat våld ökar för de syriska flyktingar som lever under fattigdomsgränsen i Libanon, vilket är 70 procent av dem. Sju år in i den syriska krisen har Libanon en av de högsta andelarna personer som är registrerade som flyktingar per capita – var fjärde person är flykting från Syrien. De offentliga institutionerna och infrastrukturen är extremt överbelastade.

Beirut, Libanon. Av Nadine Alfa. Redigerad av Lisa van Hogerlinden.  *Vi har ändrat namn för att skydda personens identitet.