UNHCR och partnerorganisationer delar nya perspektiv på integration i Sverige

“Integration” är ett ord som ofta dyker upp när man pratar om flyktingar och asylsökande – under politiska debatter såväl som vid middagsbordet. 

Svårigheten ligger ofta i att definiera exakt vad termen “integration” innebär. För att diskutera denna fråga samt hur man kan säkerställa en hållbar integration, samordnade UNHCR, FN:s flyktingorgan, seminariet “Integration som en varaktig lösning – vad innebär det och hur når vi dit?” tillsammans med Rädda Barnen och Svenska Röda Korset. Seminariet ägde rum den 21: a oktober i Stockholm. 

Syftet med seminariet var att öka deltagarnas förståelse för begreppen “integration” och “inkludering” och diskutera god praxis såväl som utmaningar för framgångsrik integration i Sverige. 

“Integration omfattar många olika aspekter såsom tillgång till bostäder, arbetsmarknadsinkludering, fysisk och psykisk hälsa och social integration”, säger Erika Löfgren, Senior Durable Solutions Associate på UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna. 

Paneldeltagarna var Henrik Malm Lindberg, tf kanslichef på Delegationen för migrationsstudier, Tove Samzelius, lektor vid Malmö universitet, Nina Thorén Forsanker, kompetens- och mångfaldsstrateg på Ambea, Anna Gezelius, gruppchef för integration i Danderyds kommun, och Frida Johansson Metso, psykolog och samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. 

Paneldeltagarna presenterade sina egna perspektiv och erfarenheter från olika delar av integrationsprocessen – boende, sjukvård, arbetsmarknadsinkludering och civilsamhället. 

UNHCR:s Erika Löfgren hoppas att seminariet har inspirerat till reflektioner kring begreppet integration. 

– Jag hoppas att publiken har fått en djupare förståelse för vad integrationsprocessen i Sverige innebär, och såklart att de känner sig inspirerade. Det är viktigt att fokusera på både det som fungerar och det som inte fungerar. Och vi måste erkänna att integration är ett komplext begrepp som innehåller många olika faktorer, säger hon. 

För UNHCR är integration en dynamisk och mångfacetterad tvåvägsprocess som bör leda till fullständig och jämställd inkludering i mottagarsamhället. Integration förbereder flyktingar för att anpassa sig till sina värdsamhällen utan att ge upp sin kulturella identitet. Samtidigt bör de samhällen och institutioner som tar emot flyktingar förberedas för att välkomna flyktingar och möta behoven hos en grupp med olika erfarenheter och bakgrund. 

I de nordiska och baltiska länderna samarbetar UNHCR med många olika aktörer och partnerorganisationer för att skapa starka sociala, ekonomiska och kulturella band mellan flyktingar och deras värdsamhällen samt att stärka flyktingars möjligheter att leva självständiga och tillfredsställande liv.  

Seminariet var det sista i en seminarieserie i tre delar om långsiktiga lösningar för människor på flykt, som arrangerades av UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna tillsammans med Rädda Barnen och Svenska Röda Korset. Se inspelningen av förre seminariet om säkra och lagliga vägar för flyktingar. 

Läs mer om hur UNHCR stöder integration i de nordiska och baltiska länderna här.