UNHCR ontstemd over kabinetsbesluit Moria-deal

UNHCR is ontstemd over het kabinetsbesluit om 100 kwetsbare personen uit kamp Moria naar Nederland over te brengen ten koste van 100+ hervestigingsplaatsen.

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

Hoewel we oplossingen voor kwetsbare groepen in zo’n wanhopige situatie in Griekenland waarderen en aanmoedigen, had UNHCR gehoopt dat dit niet ten koste was gegaan van het toch al relatief lage aantal hervestigingsplaatsen in Nederland. Een aantal dat in 2018 ook al met een derde is verlaagd in een afspraak over versoepeling van het Kinderpardon. Daarbij is de verwachting dat het niet bij 100 hervestigingsplaatsen blijft maar eerder een veelvoud daarvan, omdat ook nareizende familieleden van de vluchtelingen uit Lesbos een aanzienlijke hap uit het aantal beschikbare plaatsen zullen nemen.

Bovendien stelt de Nederlandse regering 50 van deze plekken beschikbaar voor kinderen jonger dan 14 jaar oud. UNHCR zou graag zien dat Nederland geen leeftijdsgrens stelt voor kwetsbare kinderen, aangezien de meeste alleenstaande kinderen in Griekenland ouder zijn dan 14 jaar. Bovendien moeten kinderen geselecteerd worden op basis van kwetsbaarheid, en niet op leeftijd.

Van de 29,5 miljoen vluchtelingen wereldwijd heeft UNHCR 1,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen aangemerkt als bijzonder kwetsbaar. Eigenlijk zouden zij zo snel mogelijk in aanmerking moeten komen voor hervestiging naar een derde land omdat zij in de regio niet veilig zijn. De afgelopen periode is het aantal hervestigingsplaatsen wereldwijd al met 50% gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

“Besluiten zoals die van de Nederlandse regering in 2018 en nu maken het voortbestaan van het hervestigingsprogramma onzeker en zorgen ervoor dat andere vluchtelingen die gevaar lopen in hun landen van asiel, zoals LHBTI-ers en vluchtelingen in detentie, langer op hervestiging moeten wachten, met alle mogelijk nadelige gevolgen van dien,” aldus Andrea Vonkeman, hoofd van UNHCR Nederland.

Het recente kabinetsbesluit schept een negatief precedent en is geen goed voorbeeld voor andere hervestigingslanden. Er is met name grote onzekerheid of dit de nieuwe praktijk wordt in Nederland en wellicht ook andere landen. Landen zoals Duitsland, Frankrijk en België zijn te prijzen, aangezien zij extra ruimte bieden om kwetsbare personen van de Griekse eilanden op te vangen in een gebaar van solidariteit om Griekenland te ontlasten in deze bijzonder moeilijke periode.

UNHCR zou graag zien dat het kabinet extra plaatsen biedt voor de vluchtelingen uit Lesbos bovenop het huidige hervestigingsquotum.