Hoe is het om hervestigd te zijn naar Nederland? Dilora, Kethia en Nameer vertellen

Hoe werkt hervestiging?

  • UNHCR identificeert de meest kwetsbare vluchtelingen en draagt hun dossiers voor aan landen die vluchtelingen willen uitnodigen. Vluchtelingen kunnen zichzelf niet voordragen voor hervestiging.
  • UNHCR draagt alleen de meest kwetsbare vluchtelingen voor. Dit zijn bijvoorbeeld vluchtelingen waarvan het leven in gevaar is in het land van opvang. Vluchtelingen kunnen niet kiezen naar welk land ze hervestigd worden.

  • Vluchtelingen komen niet in aanmerking voor hervestiging als ze zijn veroordeeld voor een misdrijf of als ze mogelijk een gevaar zijn voor anderen.

Kwetsbare categorieën

Vluchtelingen komen in aanmerking voor hervestiging als ze in één of meerdere kwetsbare categorieën vallen, bijvoorbeeld:

Hervestiging in cijfers

Minder dan 1%  

van alle vluchtelingen wordt hervestigd.

34 landen

hebben vluchtelingen uitgenodigd voor hervestiging in 2017.

8%

UNHCR schat dat 8% van alle vluchtelingen in aanmerking komt voor hervestiging. Dit zijn 1,2 miljoen mensen. 

↓ 50%

Het aantal hervestigde vluchtelingen is in 2017 met 50% afgenomen t.o.v. 2016.

 70 

In 2017 zijn vluchtelingen uit bijna 70 verschillende landen hervestigd. De meeste hervestigde vluchtelingen komen uit Syrië, Democratische Republiek Congo en Myanmar. 

500

Nederland nodigt jaarlijks 500 vluchtelingen uit voor hervestiging.