“ครอบครัว UNHCR” ได้ร่วมกันมอบความคุ้มครอง ที่พักพิงที่ปลอดภัย น้ำดื่มสะอาด ระบบสุขอนามัย การศึกษา และของใช้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ลี้ภัย และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก

 “ครอบครัว UNHCR” เชื่อเสมอว่า เราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน จำนวนผู้ถูกบังคับให้พลัดถิ่นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ การบริจาคอย่างต่อเนื่องในระยะยาวมีความจำเป็นอย่างมากต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง และมอบทางออกที่ยั่งยืนให้กับผู้ลี้ภัยในประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งนี้การบริจาคของคุณยังช่วยให้ผู้ลี้ภัยได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ได้รับการเยียวยาในระยะยาว และมอบชีวิตใหม่ในวันที่พวกเขาไม่ต้องเป็นผู้ลี้ภัยอีกต่อไป

UNHCR ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจและความเอื้ออาทรของผู้บริจาคทุกท่านในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเสมอมา

ขอบคุณที่ทำให้ไม่มีใครถูกทิ้งหรือหลงลืมไว้ข้างหลัง เพราะนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่า ครอบครัว

ความช่วยเหลือที่เกิดได้ด้วยการบริจาค

ตลอดปีที่ผ่านมา น้ำใจของผู้บริจาคชาวไทยเมื่อนำไปรวมกับเงินบริจาคทั่วโลกทำให้เราสามารถมอบความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยได้ดังนี้

 

ติดตามอ่านเรื่องราว 365 วันแห่งการให้ ได้ ที่นี่