UNHCR ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ UNHCR สามารถเข้ามอบความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกบังคับให้ละทิ้งบ้านเกิดจากสงครามและความขัดแย้ง ผู้ลี้ภัยกว่า 120 ล้านคนทั่วโลก (เป็นจำนวนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์) ได้ทันเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุด

ในฐานะผู้บริจาคแบบต่อเนื่องของ UNHCR คุณถือเป็นสมาชิกคนสำคัญใน “ครอบครัว UNHCR” ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมนุษยธรรม และเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนทั่วโลก

 

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและระยะยาวจากครอบครัว UNHCRได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ดังนี้

  • ครอบครัว UNHCR” ได้ร่วมกันมอบความคุ้มครอง ที่พักพิงที่ปลอดภัย น้ำดื่มสะอาด ระบบสุขอนามัย การศึกษา และของใช้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ลี้ภัย และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก
  • ครอบครัวUNHCR” เชื่อเสมอว่า เราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันจำนวนผู้ถูกบังคับให้พลัดถิ่นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

การบริจาคอย่างต่อเนื่องในระยะยาวมีความจำเป็นอย่างมากต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง และมอบทางออกที่ยั่งยืนให้กับผู้ลี้ภัยในประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งนี้การบริจาคของคุณยังช่วยให้ผู้ลี้ภัยได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ได้รับการเยียวยาในระยะยาว และมอบชีวิตใหม่ในวันที่พวกเขาไม่ต้องเป็นผู้ลี้ภัยอีกต่อไป

UNHCR ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจและความเอื้ออาทรของผู้บริจาคทุกท่านในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเสมอมา

ขอบคุณที่ คุณร่วมสร้าง โลกที่ผู้ลี้ภัยได้รับการยอมรับ

ติดตามข่าวสารจาก UNHCR ได้ที่นี่